Opvallende nieuwkomer: Partij voor Mens en Spirit

In het verkiezingsprogramma staat ‘de menselijkheid centraal, wordt de natuur als het hoogste goed gezien en is de werkelijkheid belangrijker dan geld.’
MenS neemt op 18 maart deel aan de verkiezingen in drie regio’s: Groningen, Gelderland en Noord-Holland. Op de kieslijsten staan verschillende ingenieurs, maar MenS wil vooral op basis van de drie speerpunten ‘de wijze en richting van besluitvorming bij de waterschappen inspireren’. 

Bestrijdingsmiddelen
De partij wil onder meer voorkomen dat bestrijdingsmiddelen in oppervlakte-en grondwater terecht komen, onder andere door het faciliteren van boeren die minder of helemaal niet spuiten. Ook maakt MenS zich sterk voor bloemen langs de waterzij om bijen te redden, evenals een verbod op Roundup en neonicotinoïden. Daarnaast vindt de partij ‘zeven meter zeespiegelstijging in 2110 geen aanvaardbare optie.’

Lokale accenten
De partij Mens en Spirit  neemt deel aan de verkiezingen in de waterschappen Rijnland, Amstel, Gooi en Vecht, Hollands Noorderkwartier en Noorderzijlvest en legt daarbij verschillende lokale accenten. Zo wil de partij in waterschap  Rijnland de zelfredzaamheid van burgers bij watersnood verhogen en in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht de kwijtschelding van de waterheffing minder bureaucratisch maken. In waterschap Noorderzijlvest maakt de partij zich sterk voor een verbod op proefboringen om schaliegas te winnen.