Opnieuw pleidooi voor structurele overheidsfinanciering Wetsus

Wetsus
Het gebouw van Wetsus op de watercampus in Leeuwarden (foto: Gouwenaar/Wikimedia Commons).

Wetsus heeft nog steeds geen duidelijkheid over haar overheidsfinanciering vanaf 2023. De voortdurende onzekerheid hierover zorgt ervoor dat het moeilijker wordt om onderzoekstalent en belangrijke partners aan te trekken en te behouden. Dat schrijft Arno Brok, de commissaris van de Koning in de provincie Fryslân in een brandbrief aan de minister van Economische Zaken en Klimaat.

“Wij hopen dat het Rijk ons snel erkent als TO2-instituut, daarmee zouden we een vaste plek in de Nederlandse kennisinfrastructuur en een structurele basisfinanciering krijgen”, zegt Johannes Boonstra, lid van de raad van bestuur van Wetsus.

Het kennisinstituut heeft een jaaromzet van ongeveer 15 miljoen euro. Ruwweg een kwart van de financiering komt van bedrijven (veelal MKB), de andere kwart van kennisinstellingen. De andere helft komt van overheden, waarbij het vaak gaat om tijdelijke regelingen. “De onzekerheid van de financiering vanuit het Rijk begint ons nu op te breken, het is essentieel om dat nu structureel vast te leggen”, reageert Boonstra op de brandbrief.

Verschillende acties

Wetsus vraagt al jaren aandacht voor de financiering van het instituut. Zo liep in 2020 de jaarlijkse bijdrage uit de Zuiderzeelijnmiddelen af. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) verstrekten destijds een overbruggingsbijdrage voor 2 jaar.

Geen zekerheid

Toch is het nog steeds niet gelukt om zekerheid te verkrijgen over de rijksoverheidfinanciering voor de periode vanaf 2023. Zo is er vanaf 2023 een financieringstekort van 4 miljoen euro per jaar en vanaf 2025 5 miljoen euro per jaar. Boonstra en Brok wijzen erop dat zonder invulling van deze bijdragen door het Rijk ook veel andere bijdragen wegvallen. Het Rijk levert immers de multiplier op de andere bijdragen.

Continuïteit in gevaar

Door de financieringsonzekerheid is de continuïteit van het onderzoeksprogramma van Wetsus opnieuw in gevaar, stellen Boonstra en Brok. Zo komt er pas in de loop van 2022 duidelijkheid over de aanvragen voor de resterende opties voor nieuwe financiering. Hierbij gaat het mogelijk om een significante bijdrage uit het Nationaal Groeifonds voor de komende tien jaar.

TO2-status

Hoewel de door het Rijk in gestelde commissie Van Saarloos in 2020 heeft aanbevolen om Wetsus snel de TO2-status te geven, is hier nog steeds geen duidelijkheid over. Boonstra en Brok waarschuwen dat de situatie nu echt nijpend is geworden en er komende zomer duidelijkheid moet zijn. Zonder nieuw perspectief op financiering zal Wetsus in 2023 moeten starten met afbouw van het instituut.