Katwijk
Met persleidingen wordt zand naar het strand gebracht, waar een bulldozer het verder uitspreidt (foto: Rijkswaterstaat).

Tussen september en eind februari brengt Rijkswaterstaat nieuw zand aan op het strand van Katwijk. Deze zandsuppletie moet de kust verstevigen en de duinen voeden. Drie jaar geleden werd er voor het laatst 400 duizend kuub zand gesuppleerd. Het gebied vraagt vaker om extra zand sinds de kustlijn hier in 2014 richting zee is verplaatst.

De kust van Katwijk moet worden versterkt tussen paal 89 en het uitwateringskanaal. “Door golven, stroming en wind is hier veel zand van de kust verdwenen. Dit zand vullen we aan met 600.000 m3 soortgelijk zand uit zee”, aldus Rijkswaterstaat. Het zand wordt door baggerschepen opgezogen van de Noordzeebodem, op zo’n 14 km van de kust van Katwijk. De schepen varen terug naar de kust en daar wordt het zand via een persleiding op het strand gespoten. Bulldozers spreiden het vervolgens verder uit.

Eerdere suppletie

De kust van Katwijk is in 2014 versterkt met een ‘dijk in duin’-constructie. De waterkering in Katwijk liep dwars door het centrum en voldeed niet meer aan de veiligheidsnormen. Met de nieuwe constructie langs de Boulevard kon het achterland worden beschermd en kwam het centrum van Katwijk ‘binnendijks’ te liggen. Tussen de dijk en de Boulevard is een ondergrondse parkeergarage gebouwd om de parkeerdruk in Katwijk te verlagen. Over zowel de dijk als parkeergarage werden nieuwe duinen ingericht. Dit duingebied, met diverse wandelpaden, biedt ruimte voor recreatie. De kustlijn is bij dit werk de zee in verplaatst. “De uitbouw steekt uit in de vorm van een bolwerk, waardoor de kust hier sterk slijt”, zegt Rijkswaterstaat. “Het zand op het strand en onder water voor de kust helpt de golven op te vangen. Voor de veiligheid van Katwijk en het achterland is het belangrijk om dit zand om de paar jaar weer aan te vullen.” In 2019 gebeurde dat voor het laatst. Er is toen 400.000 m3 gesuppleerd.