Opleidingsplan Implementatie Nieuwe Normering Waterveiligheid getekend

Nieuwe veiligheidsnormering Vanaf 1 januari dit jaar is de nieuwe veiligheidsnormering voor primaire waterkeringen ingevoerd. Deze normering is gebaseerd op een overstromingsrisicobenadering. Er wordt rekening gehouden met kansen op een overstroming en de gevolgen daarvan voor een dijktraject. Daarnaast is nieuwe kennis beschikbaar voor de beoordeling en er is sprake van een zorgplicht. Dit heeft grote gevolgen voor de manier waarop waterkeringbeheerders hun keringen beoordelen, ontwerpen, verbeteren en onderhouden.

Voorbereiden Waterkeringbeheerders Het opleidingsprogramma is onderdeel van de implementatie van de nieuwe veiligheidsnormering. De keringbeheerders en de markt moeten leren omgaan met de nieuwe beoordeling en het wettelijk beoordelingsinstrumentarium WBI. Het opleidingsprogramma telt nu 14 verschillende cursussen van 1 tot 3 dagen. Een deel van de cursussen is als pilot georganiseerd in najaar 2016. Veel cursussen behandelen aspecten van het door Deltares en Rijkswaterstaat ontwikkelde instrumentarium WBI. De eerste 3 cursussen zijn intussen van start gegaan in Utrecht.

Wie is verantwoordelijk voor wat? Wateropleidingen, PAO Techniek en Management en HKV Lijn in water combineren didactische, organisatorische en inhoudelijke expertise. Wateropleidingen is penvoerder en verantwoordelijk voor de kwaliteit, compleetheid en tijdigheid van de opdracht en heeft de leiding in de ontwikkeling en herziening van de cursussen. Zij brengt haar onderwijskundige expertise in bij de ontwikkeling van de cursussen en begeleidt de docenten. PAO Techniek en Management ontwikkelt lesmateriaal voor het hbo en draagt zorg voor de uitstraling van het cursusmateriaal. PAO Techniek en Management en Wateropleidingen voeren elk een deel van de organisatie van de cursussen (coördinatie en uitvoering) uit. HKV Lijn in water brengt expertise in op de inhoud, draagt bij aan de ontwikkeling en de review van het cursusmateriaal en levert docenten voor diverse cursussen.

Inschrijven voor de cursussen Een cursus volgen? Inschrijven kan via de website. Hier is ook meer informatie over het opleidingsaanbod te vinden. Vragen of opmerkingen over het opleidingsprogramma of over specifieke cursussen mogen gestuurd worden naar opleidingen@innw.nl.

Op de foto’s tekenen: Kees Vermeer, directeur HKV Lijn in water Agnes Maenhout, directeur Wateropleidingen Marloes Nieuwenhuis, directeur PAO Techniek en Management