Op 31 oktober start de geactualiseerde opleiding Leiding in waterstaatswerken. Deze opleiding geeft inzicht in de techniek, beleidsvorming en afhandeling van vergunningaanvragen rondom leidingen in waterstaatswerken en is onlangs herzien met docenten van waterschappen, drinkwaterbedrijven en advies- en ingenieursbureaus.
In 2015 heeft Wateropleidingen deze opleiding voor het laatst als open uitvoering verzorgd. Vanwege een toenemend aantal (incompany) aanvragen de afgelopen jaren hebben we besloten deze opnieuw open aan te bieden. Er is, mede door de Project Overstijgende Verkenning Kabels en Leidingen (POV K&L) van het Hoogwaterbeschermingprogramma, steeds meer aandacht voor leidingen in waterstaatswerken en ook is er nieuwe kennis beschikbaar over buisbelasting en buisgedrag.

De opleiding Leidingen in waterstaatswerken is interessant voor vergunningverleners, medewerkers van de afdeling waterkeringen die vergunningverleners adviseren en aanvragers van vergunningen. In zes bijeenkomsten leer je de stappen in het ontwerp voor totstandkoming van leidingtracés en vergunningaanvragen kennen. Ook leer je met welke belangen je tijdens het verlenen van een vergunning rekening moet houden. Je rondt de opleiding af met een groepsopdracht, waarin je een echte vergunningsaanvraag doet en moet presenteren.

Kijk voor meer informatie op de cursuspagina van Leidingen in waterstaatswerken. Als je vragen hebt, dan kun je contact opnemen met Kevin Michies.