Ophef over ‘peperdure’ huisvesting fusiewaterschap Limburg

In december 2015 werd de locatie Roermond als voorkeurslocatie aangewezen voor de gezamenlijke huisvesting van medewerkers van de fuserende waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei. Dit betekent dat zo’n 250 medewerkers vanuit Sittard en Venlo naar Roermond gaan verkassen.
Van der Steen bevestigt dat de waterschappen de kosten van diverse huisvestingsvarianten heeft laten doorrekenen door onderzoeksbureau Republiq. “Hierin zijn zes varianten bekeken. Een aantal, zoals nieuwbouw, huur of de te kleine locatie Sittard vielen af.”

Vier miljoen
De vestiging Roermond, die in december 2015 als voorkeurslocatie werd aangewezen, komt in dit in juli 2015 verschenen rapport inderdaad als duurdere optie naar voren: vier miljoen meer dan de locatie Venlo. Daar bovenop komen mogelijk nog kosten voor het uitkopen van de gemeenschappelijke belastingsorganisatie (BSGW) die een deel van het gebouw huurt.

Geen compleet beeld
Allemaal waar, stelt Van der Steen, maar deze cijfers betreffen alleen de huisvesting. “Inmiddels heeft Republiq ook de reiskosten in de verschillende varianten doorgerekend. Dan zie je dat, op basis van de te maken kosten in vijftien jaar, het gat van vier miljoen al terugloopt naar een half miljoen. De volgende stap is dat we gaan kijken naar zaken als de facilitaire kosten. Er is dus nog lang geen compleet beeld van de kosten.”
Zij wijst erop dat daarnaast bij de keuze voor een locatie niet alleen de kosten worden meegewogen. Heel belangrijk voor het nieuwe Waterschap Limburg is de bereikbaarheid. Roermond is niet alleen centraler gelegen dan Venlo, de bereikbaarheid met het openbaar vervoer is er ook veel beter.
Van der Steen benadrukt dat de fusie en de daarmee gepaard gaande centrale huisvesting op een locatie hoe dan ook tot een besparing leidt in plaats van tot extra kosten.

Ophef
De berichtgeving van L1 over de 'peperdure' keuze leidde ook tot ophef in de politiek. Zo stelde GroenLinks deze week in het Limburgs Parlement schriftelijke vragen over deze kwestie. De PVV deed dit enkele dagen eerder ook al. De partij gaf aan dat belastingbetalers niet moeten opdraaien voor een onnodig dure verhuizing. Ook VVD-bestuurslid Maicle Huver sprak op L1 zijn ongenoegen uit over de gang van zaken.

Definitief besluit
De ondernemingsraden van beide waterschappen brengen nog advies uit over het voorgenomen besluit en pas daarna nemen de Algemene Besturen een definitief besluit. Tegen die tijd zal ook het beeld over de kosten compleet zijn, verwacht Van der Steen.

De fusie moet op 1 januari 2017 rond zijn.