Opening zomerseizoen en update van de werkzaamheden Waddenzeedijk

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Combinatie Tessel werken aan laatste fase Waddenzeedijk

De werkzaamheden aan de Waddenzeedijk zijn in volle gang. De planning is om dit project oktober 2019 op te leveren. Daarmee is de waterveiligheid voor de Texelaars en het eiland Texel voor lange tijd gegarandeerd. Voordat we zover zijn moet er nog wel het een en ander gebeuren. Op 15 april eindigt het stormseizoen en begint het zomerseizoen. Dan mag er weer volop aan de dijk gewerkt worden.

 

Beweidingsproef samen met pachters

De versterkte dijksecties krijgen een vernieuwde grasmat. Normaal gesproken heeft HHNK de nieuwe grasmat zo’n drie tot vier jaar in beheer, tot de nieuw ingezaaide grasmat erosiebestendig is. Tijdens deze groeiperiode mogen er nog geen schapen op de dijk. In overleg met de pachters is besloten dat er een ‘beweidingsproef’ gaat plaatsvinden. We onderzoeken of het ontwikkelbeheer en de erosiebestendige grasmat kan ontstaan als de schapen er al op lopen. Als het gras in het voorjaar een eerste keer gemaaid is, mogen op drie vernieuwde dijkvakken (sectie 1,5 en 8) de schapen erop. Het is mooi om op deze manier als dijkbeheerder en pachter samen te werken en te zoeken naar de beste manier om een mooie grasmat te ontwikkelen op Texel.

 

Werkzaamheden sectie 6, 7d, 10 en sloop gemalen De Schans en Eijerland

In 2019 versterken we bij Oudeschild de IJsdijk en de havendammen. Ook versterken we de voorlandkering bij ‘t Horntje tot een primaire kering. Daarnaast slopen we de oude uitstromen van gemalen De Schans en Eijerland. Het oude gemaalgebouw van Eijerland blijft gespaard en draagt HHNK over aan Stichting Waterrijke Perspectieven De Cocksdorp. Het oude gemaalgebouw De Schans wordt ook gesloopt. Voor de veiligheid is het onvermijdelijk dat er wegafsluitingen en omleidingsroutes zullen komen. De omleidingsroutes zijn gepresenteerd op de informatieavonden van 19 en 26 februari jl. en te vinden op de sites van HHNK en de gemeente Texel (www.texel.nl/werkaandeweg).

 

Plaatsen van grasbetontegels bij sectie 3 en 4

De Oostdijk en de Zeedijk van het Noorden zijn vorig jaar versterkt. De inrichting van de weg was nog niet helemaal afgerond. Om de berm tijdens de winterperiode zo veel mogelijk te beschermen stonden er langs de Lancasterdijk afzettingsschildjes. Van 4 maart tot 22 maart 2019 worden er grasbetontegels aangebracht die ervoor zorgen dat de bermen niet stukgereden worden. Tijdens deze werkzaamheden is de Lancasterdijk afgesloten voor doorgaand verkeer en is er een omleidingsroute ingesteld.

Vlechten van authentieke matten en rondleidingen

Al eeuwenlang worden vlechtmatten (zinkstukken) gebruikt als bodem voor stortsteen. Deze matten worden nog steeds gebruikt. Op het strandje van de Waddenhaven is van 19 maart 2019 tot medio april te zien hoe matten voor de dijkversterking worden gevlochten. Om de matten de zee op te slepen en af te zinken zijn we afhankelijk van het weer. Bij te hoge golven en harde wind wordt er niet gewerkt aan de vlechtmatten. Meer zien van de dijkversterking op Texel? Van 20 april tot en met 26 oktober zijn er rondleidingen; een uitgelezen kans krijgt om het dijkenwerk van dichtbij te bekijken. Meld je aan op https://www.hhnk-rondleidingen.nl/waddenzeedijk/.