DELFT (9 mei 2022) – Het voorjaar 2022 hoort nu al bij de 5% droogste jaren sinds we zijn begonnen met meten. Het is duidelijk: we krijgen in Nederland steeds meer last van hittestress, droogte, maar ook wateroverlast. Hoe houden we onze woningen, kantoren en andere gebouwen veilig en
comfortabel? De TU Delft en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties slaan de handen ineen door middel van een innovatieprogramma op het gebied van klimaatadaptieve gebouwen.

Het klimaat verandert en vraagt om verandering op elk schaalniveau, dus ook in de bouw. In het meest recente IPCC rapport is er voor het eerst een apart hoofdstuk opgenomen over de noodzaak van innovatie. Maar welke innovaties zijn nodig voor de bestaande bouw? Hoe kunnen we onze nieuwbouw klimaatadaptief ontwerpen? Binnen het innovatieprogramma is een proeftuin opgezet op The Green Village: het KlimaatKwartier. Op 11 mei 2022 wordt deze nieuwe proeftuin officieel geopend en brengt
Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge een werkbezoek.

Innoveren in en op het gebouw
Er zijn recent al tien innovatieve experimenten en onderzoeken van start gegaan die potentiële oplossingen en kennis bieden om klimaatadaptieve gebouwen te realiseren. Wetenschappers van de TU Delft testen bijvoorbeeld hoe electrochroom glas als slimme zonwering ingezet kan worden om de temperatuur en daarmee het comfort binnen gebouwen te bevorderen. Een tweede innovatie kleurt de woningen groen met mosgevels; een bioreceptief betonproduct waarbij de natuur de mogelijkheid krijgt
om zich op gevels en andere verticale oppervlakken te vestigen. Ook op het dak van het kantoor op The Green Village zijn innovaties te vinden. Zo is deze deels bedekt met reflecterende witte tegels die als puzzelstukjes in elkaar klikken en voorkomen dat het dak opwarmt. Deze eerste tien projecten vormen het startschot voor de nieuwe proeftuin waar ondernemers en onderzoekers de ruimte krijgen hun innovaties te komen testen en verbeteren.

Startschot klimaatadaptatie op gebouwniveau
The Green Village is een fieldlab op TU Delft Campus voor duurzame innovatie in de gebouwde omgeving met een focus op de energietransitie en klimaatadaptatie. Na het succes van de proeftuinen WaterStraat en het HittePlein – waar innovaties worden getest om straten en wijken beter bestand te maken tegen extreme neerslag, hittestress en droogte – vormt het KlimaatKwartier een mooie aanvulling met een focus op gebouwniveau. Op 11 mei wordt het KimaatKwartier officieel geopend en brengt Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge een werkbezoek onder begeleiding van TU Delft Rector Magnificus Tim van der Hagen en directeur van The Green Village Marjan Kreijns. Dagvoorzitter Helga van Leur zal twee paneldiscussies modereren met partijen uit de wetenschap, overheid en het bedrijfsleven. Hoogleraar Climate Design en Sustainability Andy van den Dobbelsteen geeft een keynote en ondernemers krijgen de kans de eerste KlimaatKwartier innovaties te laten zien aan het publiek.

Innovatie als bouwsteen voor grootschalige verandering
Directeur van The Green Village Marjan Kreijns benadrukt: “We zien al dat ons klimaat verandert, het wordt natter, droger en heter in Nederland en dat zorgt nu al voor talloze problemen. Naarmate de druk op de leefomgeving en de samenleving door klimaatverandering toeneemt, is er almaar meer behoefte
aan methoden en technieken die de samenleving in staat stellen zich aan te passen: door de gebouwde omgeving anders in te richten en te gebruiken, of door nieuwe technologieën te ontwikkelen en op diverse schaalniveaus te implementeren: wijk-, straat- en dus ook gebouwniveau. Maar alleen met technische innovaties gaan we er niet komen, we hebben iedereen nodig om deze transitie in te zetten. Daarom kijken we erg uit naar deze nieuwe samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties om zo een plek voor dialoog en innovatieversnelling te vormen.”

KlimaatKwartier
In het KlimaatKwartier werken kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden samen om gebouwen in Nederland klimaatadaptief te maken. Deze proeftuin biedt een plek voor dialoog en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen om de gevolgen van klimaatverandering voor gebouwen tegen te gaan; zowel
binnen als buiten, zowel in ontwerp als constructie. Samen ontwikkelen we bouwstenen voor de klimaatadaptieve buurt. KlimaatKwartier is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, The Green Village en TU Delft innovatieprogramma VPdelta+, met ondersteuning van RVO.