Op weg naar veilig zwemwater, doet u mee?

Water is een ecologisch systeem dat door allerlei processen beïnvloedt wordt. Door de combinatie van te veel voedingsstoffen en warm weer kan er een explosieve groei van blauwalgen optreden, in de vorm van een blauwalgenbloei. Sommige blauwalgen maken toxines (gifstoffen) aan, die voor mensen schadelijk kunnen zijn. Dit is de reden dat waterbeheerders (waterschappen) gedurende het zwemseizoen (01 april- 01 oktober) het zwemwater bemonsteren en controleren of er blauwalgen aanwezig zijn. De meetresultaten worden voorgelegd aan de provincies. Op basis van deze meetresultaten kondigen zij maatregelen af, zoals het instellen van respectievelijk een waarschuwing voor blauwalg, een negatief zwemadvies of een zwemverbod.
 
De vraagstukken
In de praktijk spelen er, rondom blauwalgen en zwemwater, diverse problemen. Uit het belang van schoon water voor de zwemmers, volgt de vraag welke risico’s er zijn en hoe groot deze daadwerkelijk zijn? Daarnaast wordt er regelmatig gediscussieerd over de wijze en de waarde van de huidige bepalingsmethoden, in relatie tot de risico’s. Deze zaken staan niet los van elkaar, maar hangen met elkaar samen. Tot slot blijkt dat zwemmers niet altijd op de hoogte zijn van eventuele risico’s. De communicatie richting de zwemmers is daarom ook een belangrijk aandachtspunt. Kortom, hoog tijd om het hele proces eens goed tegen het licht te houden.
Hoogheemraad Agnes van Zoelen: ‘Microscopisch gezien zijn blauwalgen bijna lieflijk, maar ze baren ons nog steeds “kopzorgen”’.
Uiteindelijke doel
Er is veel kennis met elkaar gedeeld en er wordt een landelijke werkgroep in het leven geroepen om de problematiek voor de komende jaren actief aan te pakken.

(Persbericht Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, februari 2014)