Oostmolendijk in Ridderkerk weer op sterkte

Het werk is in twee etappes uitgevoerd. In 2009 is de Oostmolendijk aan de buitenkant versterkt. Enkele jaren later is de binnenkant van de Oostmolendijk en de Veerdijk versterkt. Aan de binnenkant is een brede berm van klei aangelegd. Dit voorkomt dat water onder de dijk doorstroomt en zorgt voor een betere stabiliteit bij hoogwater. Nu de versterking klaar is, beschermt de dijk de inwoners van Ridderkerk de komende 50 jaar tegen hoog water van de Noord.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
De versterking van de Oostmolendijk maakt deel uit van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HBWP2). In dit programma werken Rijkswaterstaat, waterschappen en andere waterkeringbeheerders intensief samen om afgekeurde waterkeringen te versterken. In totaal gaat het om 88 plekken en bijna 370 kilometer dijk, dam en duin. Waterschap Hollandse Delta versterkt hiervan tot en met 2017 zo’n 59 kilometer.