Oosterscheldekering krijgt vijf getijdenturbines

De Oosterscheldekering is de meest geschikte locatie voor het opwekken van getijdenenergie in Nederland omdat het water hier hard stroomt. Op het vaste ritme van eb en vloed doen zich bij de Oosterscheldekering zeer krachtige waterstromen voor die de turbines van Tocardo benutten voor het veilig en voorspelbaar opwekken van elektriciteit. 

1,2MW
De turbines zijn dit najaar operationeel en hebben een totale capaciteit van 1,2 MW, goed voor de stroomvoorziening van 1000 huishoudens. Qua impact op de Nederlandse energievoorziening is dat gering, maar het project biedt een unieke kans aan Tocardo om te tonen wat er mogelijk is. “Getijdentechnologie is vernieuwend en kan uitgroeien tot een belangrijk Nederlands exportproduct”, zegt Hans van Breugel, chief executive officer van Tocardo. “Met onze turbines in de Oosterscheldekering kunnen wij de wereld nu gaan laten zien wat de kracht is van getijdenenergie: een schone en betrouwbare energiebron die in 10 tot 20% van de wereldbehoefte aan elektriciteit kan voorzien.” 

RIjkswaterstaat
Als beheerder van de Oosterscheldekering faciliteert Rijkswaterstaat bij de locatie van deze innovatieve ontwikkeling om duurzame energie op te wekken. Samen met de markt ontwikkelt Rijkswaterstaat vernieuwende oplossingen en biedt Rijkswaterstaat waar mogelijk ruimte aan marktpartijen om innovaties te testen of toe te passen.
Tocardo werkt voor het project samen met mede-aandeelhouder Huisman, dat de ophangconstructie van de turbines ontwierp. Daarnaast zijn ook Strukton en Mammoet partners bij het project en leveren de Zeeuwse bedrijven Istimewa Elektrotechniek, Van der Straaten en Hillebrand een belangrijke bijdrage. Samen met zijn partners is Tocardo van plan het aantal turbines in de toekomst uit te breiden.
Het project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de provincie Zeeland in het kader van het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid).

Getijdenenergie
Tocardo heeft de ambitie een marktleider te worden in getijdenenergie. Eerder dit jaar plaatste het bedrijf uit Den Oever drie aan elkaar gekoppelde turbines in de Afsluitdijk met een totale capaciteit van 300 kW. Elders in de Afsluitdijk levert een turbine van Tocardo al ruim zes jaar elektriciteit aan het net. Samen met Huisman werkt Tocardo aan het wereldwijd vermarkten van zijn technologie. Het verkocht zijn turbines tot dusver onder meer in Azië en is betrokken bij de ontwikkeling van getijdenenergieprojecten in Noord-Amerika en Europa, waaronder bij het Isle of Man in Groot-Brittannië.