Foto: de elektrische zandzuiger van Oosterhof Holman

Aannemersbedrijf Koninklijke Oosterhof Holman heeft dochterbedrijf Nautilus Zandwinning overgenomen en krijgt daarmee toegang tot de volledig emissieloze elektrische zandzuiger. In opdracht van Natuurmonumenten wordt de elektrische zandzuiger ingezet om het Natura2000-gebied Fochteloërveen toekomstbestendig te maken.

Nautilus Zandwinning was al deels in handen van Oosterhof Holman. Samen met Van der Wiel en KWS Infra zette het bouwbedrijf in 2013 het zandwinningsbedrijf op. Met de overname komt Nautilus Zandwinning volledig in handen van het bouwbedrijf. ‘We werken al heel lang met veel plezier samen met Nautilus en zijn blij dat ze nu een 100% dochter zijn van ons familiebedrijf. Door onze solide positie kunnen we investeren in Nautilus om een voorsprong te nemen in duurzame zandwinningsprojecten’, aldus Sander de Haan, CEO van Koninklijke Oosterhof Holman. Voor de twee andere partijen die het bedrijf oprichtten was het een “strategische keuze” om het belang in Nautilus over te dragen.

Zandwinning

In september is de aannemer gestart met de winning van zand voor een groot project voor Natuurmonumenten, het natuurgebied Fochterloërveen. De waterhuishouding van dit hoogveengebied moet weer optimaal worden om zo de biodiversiteit te beschermen. Daar is flink veel zand voor nodig: 600.000 tot 1.000.0000 m³. Een groot deel van het zand wordt gebruikt om 50 kilometer kades te vervangen die het water in het gebied vasthouden.

Emissieloos

Omdat het om een Natura2000 gebied gaat, moet de zandwinning geheel emissieloos. De zandzuiger werkt op stroom van drijvende zonnepanelen in de zandwinplaats bij het natuurgebied. Daarnaast kan het ook aangesloten worden op het elektriciteitsnetwerk. Ook het transport moet vervolgens emissieloos. Via een (deels) ondergronds, elektrisch buizensysteem van zo’n 2,5 kilometer lang wordt het zand gepompt naar het depot aan de rand van het natuurgebied. Daar ligt nu al zo’n 300.000 kuub zand. Een deel van het zand wordt ook ingezet in andere projecten, bijvoorbeeld in de wegenbouw.

Natura2000-gebied

Het Fochteloërveen is een natuurgebied waar veel bijzondere dieren en planten leven. Het is één van de laatste en grootste open hoogveengebieden in Noordwest-Europa en eveneens van grote cultuurhistorische betekenis. Om te voorkomen dat het hoogveen en de soorten die er leven verdwijnen voert het bouwbedrijf de komende jaren maatregelen uit om de natuur te herstellen. Het is belangrijk dat het Fochteloërveen als Natura2000 gebied de goede omstandigheden biedt voor het voorbestaan van de vele diersoorten die er leven. Het herstellen van de waterhuishouding is daarbij essentieel.