“Oost-Europa biedt veel kansen voor de watersector”

Door: Esther Rasenberg

Hoe groot is de opgave van de watersector in Oost-Europa om te kunnen voldoen aan de Europese richtlijnen? 
“De uitdagingen zijn niet anders dan in veel andere Europese landen, maar in landen zoals Polen en Roemenië is de Kaderrichtlijn Water extra urgent vanwege een zekere mate van achterstand op het gebied van water governance en integrale aanpak. De Urban Waste Water Directive vereist bovendien dat al het afvalwater wordt gezuiverd. Daartoe moeten vaak forse investeringen worden gedaan.”

Hoeveel geld is er beschikbaar voor waterprojecten?
“De budgetten zijn per land verschillend. Een belangrijke bron van financiering zijn de EU-fondsen 2014-2020. Daarnaast zijn er ook andere financiers betrokken zoals de Wereldbank en de European Investment Bank (EIB). Dat houdt in dat alle projecten die op de markt komen, worden aanbesteed. In Roemenië is er de komende jaren een totaalbudget voor de watersector van circa 4 miljard euro beschikbaar. In Polen is voor het Odra and Vistula flood management plan een budget van 1,2 miljard euro vastgesteld. Daarnaast zal er naar schatting 1 miljard euro per jaar voor milieuprojecten worden toegewezen, waarvan het merendeel zal worden besteed aan de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater, de kwaliteit van het drinkwater, het distributiesysteem en preventie van overstromingen.”

Wat zijn de do’s en dont’s in Oost-Europa?
“Nederlanders zien landen ten Oosten van Duitsland vaak als ‘een groot gelijk gebied’. Het is van belang om afhankelijk van het land in de Oost-Europese regio een op maat gemaakte aanpak te kiezen. In het algemeen vraagt zaken doen in Oost-Europa om geduld en investeren in relaties en het bouwen van vertrouwen. De cultuur is formeler en hiërarchischer dan in Nederland. In eerste instantie spreken mensen elkaar aan met hun achternamen en formele titels, zoals meneer en mevrouw. Werken met lokale partners is sowieso een aanrader.”

Hoe los je de taalproblemen op? 
“Bij de jongere generatie is de Engelse taal niet echt een probleem, maar bij oudere mensen is er toch vaak een barrière. Onze ervaring leert dat communicatie prima verloopt als er een tolk bij is, of als een jonger iemand uit het bedrijf de internationale communicatie verzorgt. Het ‘taalprobleem’ is in ieder geval niet onoverkomelijk. Ik zou het dus ook niet als probleem willen bestempelen. Maar ik moet wel zeggen dat contacten in de eigen taal natuurlijk wel het makkelijkst gaan, dus een ‘native speaker’ kan eerder deuren openen.”

Wat kan het Enterprise Europe Network voor ondernemers betekenen? 
“Het Europrise Europe Network (EEN) kan Nederlandse bedrijven in contact brengen met relevante partijen in het land van interesse. Bedrijven kunnen bij EEN aangeven dat ze op zoek zijn naar samenwerking en dan gaan zij dan in hun brede netwerk op zoek naar een geschikte partner. Het Enterprise Europe Network kan faciliteren bij het opzetten van het eerste contact met passende zakenpartners in het buitenland. Tijdens het seminar zal EEN een via Skype-verbinding contact leggen met een bedrijf in Hongarije. De aanwezige bedrijven kunnen dan zelf hun vragen voorleggen.”

Wie staan er gepland tijdens het seminar MKB en Oost-Europa?  
“In de ochtend zal ik een introductie verzorgen van de watersector in Centraal- en Oost-Europa. Daarna zal iemand van Berson UV vertellen over hun ervaringen met de Centraal – en Oost-Europese watertechnologie markt. Vervolgens geeft een expert van de ING Bank een toelichting op de economische ontwikkelingen in Centraal – en Oost-Europa. Na de pauze starten Janine Kaya en Matthijs Plijnaar van EEN met interactieve matchmaking. En Emil Koster van Nijhuis Technology zoomt in op geleerde lessen in Roemenië en de Oekraïne.”

Nationale Watertechnologie Week 2016
Tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs in Gorinchem op 15, 16 en 17 maart organiseren NWP, Water Alliance en EnvAqua de Nationale Watertechnologie Week 2016 met als thema ‘De waarde van water, nu en later’. In de aanloop daartoe spreekt Waterforum met een van de sprekers in dit kennisprogramma. Het seminar ‘MKB en Oost-Europa’ vindt op donderdag 17 maart plaats  van 9.30 uur tot 13.00 uur.

Aanmelden kan hier.