Fotograaf; Christian Fischer/CC

Woekerende (invasieve) waterplanten vormen voor waterbeheerders steeds meer problemen. De aanwezigheid van deze planten vormt een gevaar voor de biodiversiteit en verminderd de bruikbaarheid van wateren. Er wordt nu een NTA (Nederlandse Technische Afspraak) ontwikkeld voor de bestrijding van deze waterplanten.

Om deze planten te bestrijden worden op dit moment verschillende methodes ingezet, waarbij de ene methode effectiever is dan de andere. Ter verbetering van de bestrijding van woekerende waterplanten gaat NEN een Nederlandse technische afspraak (NTA) ontwikkelen waarin wordt beschreven hoe de ‘harkmethode’ op de juiste wijze toegepast wordt.

Inhoud NTA
Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met een vereist opleidingsniveau van de bediener van de apparatuur, het juist toepassen van de methode en het monitoren van de planten met daaraan gekoppelde bestrijdingsacties.

Deze norm kan vervolgens gebruikt worden bij het maken van afspraken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, bijvoorbeeld bij aanbestedingstrajecten. Belanghebbenden kunnen zich aanmelden om mee te praten en schrijven aan deze nieuwe NTA. Aanmelden kan via mm@nen.nl.

Meer informatie
Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces:Ted den Heijer, Consultant normalisatie, telefoon 015 2 690 116 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Ecologie’ houdt zich bezig met de ecologische kwaliteit van Nederlandse en Europese wateren en de data-uitwisseling hieromtrent. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.