Ontwikkeling nieuwe norm voor versnelde detectie van E. coli in drinkwater

In laboratoria voor microbiologisch onderzoek laten resultaten van analyses naar Escherichia coli (E. coli) en bacteriën van de coligroep in drinkwater met behulp van kweekmethoden vaak minimaal een dag op zich wachten. De ontwikkeling van de nieuwe NEN-norm over de versnelde detectie van E. coli met de inzet van de RT-PCR methode kan helpen bij een versnelling van deze analyse.

Drinkwaterbedrijven moeten momenteel voor het analyseren van E. coli in drinkwater vaak meer dan 24 uur wachten op de resultaten van microbiologische analyses met kweekmethoden. Controle van drinkwatermonsters op aanwezigheid van E. coli gebeurt op dit moment in Nederland volgens een kweekmethode waar in de Drinkwaterregeling naar verwezen wordt. Het gaat hier om NEN-EN-ISO 9308-1:2014 ‘Water – Telling van Escherichia coli en bacteriën van de coligroep – Deel 1: Methode met membraanfiltratie voor water met een lage achtergrondconcentratie aan bacteriën’.

Belang detectie E. coli in drinkwater

Het ontwikkelen van een NEN-norm met behulp van reversed transcriptase-PCR (RT-PCR) voor de detectie van
E. coli kan dit proces aanzienlijk versnellen. Vaak zijn de resultaten van deze analysemethode al na vier à vijf uur bekend. De levering van betrouwbaar drinkwater aan consumenten kan zo op dezelfde dag weer plaatsvinden waardoor het risico op ziekte naar aanleiding van het consumeren van fecaal verontreinigd drinkwater sterk wordt verlaagd. Een nieuwe NEN-norm met deze methode levert zowel een gezondheidskundig als economisch voordeel op. Nederlandse belanghebbenden kunnen actief betrokken worden bij de ontwikkeling van deze norm.

Meepraten over de inhoud

Dit najaar gaat de werkgroep ‘Moleculairbiologische methoden’ die valt onder de normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’ van start met het concept normontwerp, NEN 6234, ‘Water – Detectie van Escherichia coli – Methode met reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR)’. NEN ontvangt graag input van belanghebbenden wat relevant kan zijn voor de start van de ontwikkeling van de norm voor dit onderwerp. Om als belanghebbende actief betrokken te zijn bij het opstellen van NEN 6234, kan een lidmaatschap van deze normsubcommissie een uitkomst zijn.

Meer informatie

Heeft u verdere vragen naar aanleiding van dit bericht of wilt u meer informatie ontvangen een lidmaatschap van de normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’? Neem dan contact op met Laura Mout, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon 015 2 690 436 of e-mail afc@nen.nl.

Lees het bericht op nen.nl