Officiële opening van waterinlaat Roode Vaart in Moerdijk door Deltacommissaris Peter Glas en IenW minister Mark Harbers op 3 mei. Onder toeziend oog van dijkgraaf Kees Jan de Vet (links).(foto: Brabantse Delta)

Watersector nieuws

Waterschap Brabantse Delta heeft de waterinlaat Roode Vaart bij Moerdijk officieel in gebruik genomen. De inlaat vormt een ’ tweede kraan’ voor het lage West-Brabantse poldergebied. Toch kondigde het waterschap bijna gelijktijdig een onttrekkingsverbod af voor de hoger gelegen delen van het verzorgingsgebied. Het waterschap verwacht de verboden de komende dagen uit te breiden.

Dit artikel is alleen zichtbaar voor PREMIUM abonnees

Schrijf je nu gratis in om toegang te krijgen tot PREMIUM artikelen. Alleen je emailadres is voldoende. Je kunt dan alle PREMIUM artikelen gratis lezen tot 1-1-2023. Het abonnement eindigt dan automatisch. Je zit nergens aan vast. Meer informatie over WaterForum PREMIUM lees je hier.
Wij gebruiken uw emailadres alleen om u toegang te geven tot PREMIUM artikelen

Deltacommissaris Peter Glas, IenW minister Mark Harbers openden op 3 mei officieel de waterinlaat Roode Vaart in Moerdijk. De inlaat kan 3,5 m3/s water uit het Hollands Diep inlaten voor de laaggelegen polders. De ‘waterkraan’ is een aanvulling op de inlaat vanuit de Amer bij Oosterhout.

Laag West-Brabant

De waterinlaat Roode Vaart staat van oktober tot april dicht om de laaggelegen Brabantse polders te beschermen tegen hoogwater op het Hollandsch Diep. Daarvoor is de inlaat uitgevoerd met dubbel kerende schuiven en is de waterveiligheid geborgd.

In de periode april-oktober gaat de inlaat open als door droogte het water in sloten en boezems in de polders afneemt. Hierdoor neemt de doorspoeling af en kan de watertemperatuur sterk stijgen waardoor algenbloei ontstaat.

Op dit moment laat Waterschap Brabantse Delta alleen mondjes maat water in, vooral om het systeem te testen en goed af te stellen. De inlaat gaat pas echt werken als de watervraag in de polders toeneemt, de doorspoeling van het watersysteem te laag wordt en de watertemperatuur oploopt.

Hoog West Brabant

Het ingelaten water uit het Hollandsch Diep kan niet ‘tegen de stroom in’ de hogere gelegen zandgronden van Oost-Brabant bereiken. Die maatregel heeft geen invloed op het beheer van het grondwaterpeil op die hogere delen. Daarom moet het waterschap voor die gronden tijdens droogte andere maatregelen nemen. Daarvan is de inzet van een onttrekkingsverbod van oppervlaktewater voor de landbouw een ultiem middel. De aankondiging van het verbod viel nu samen met de officiële opening van de ‘tweede kraan’. Het verbod is nu van kracht voor vijf hoger gelegen stroomgebieden.

De droogte zal voorlopig aanhouden en het waterschap verwacht dat het de verboden zal worden uitgebreid naar meer stroomgebieden.