Ontpoldering Noordwaard bij Werkendam klaar

De Noordwaard biedt de rivier de Nieuwe Merwede meer ruimte waardoor overstromingen worden tegengegaan, meldt Omroep Brabant. De polder, aan de rand van de Biesbosch, wordt enkele keren per jaar, bij hoge waterstanden, gebruikt om water in te laten lopen. Hierdoor kan het waterpeil in de grote rivieren beter in toom worden gehouden. Door de polder vol te laten lopen, wordt de waterstand bij Gorinchem met dertig centimeter verlaagd.
Dijken afgegraven
Om de rivier meer ruimte te geven zijn dijken gedeeltelijk afgegraven. De polder heeft nieuwe dijken en kaden gekregen. Ook zijn terpen aangelegd. Minister Schultz verrichtte de officiële opening maandagmiddag bij de Selviahoeve. De manege en paardenhouderij verhuisden in de polder naar een terp.
Emoties
Het was volgens een bericht in het Algemeen Dagblad een feestje met ruimte voor emoties. Minister Schultz was er voor uit Den Haag gekomen. Ze ging in gesprek met bewoners die de gevolgen van de ontpoldering aan den lijve hebben ondervonden.
Ad van den Broek van manege Seleviahoeve, waar de oplevering plaatsvond, kon bij zijn terugblik op de voorbije tien jaar de tranen niet bedwingen. ,,Als je gedwongen wordt je bedrijf te verplaatsen, doet dat pijn. Het was voor ons bedrijf en voor ons gezin een hele zware periode. We hebben een nieuwe start gemaakt en kunnen de toekomst nu weer aan.” 
Respect
Schultz gaf aan, respect te hebben voor alle bewoners en agrariërs die te maken hebben gehad met de ontpoldering die moet zorgen voor een daling van het waterpeil in de Merwede van 30 (Gorinchem) tot 60 centimeter (Werkendam. ,,Het is een afweging van het individueel belang van de Noordwaardbewoners tegen het algemeen belang van de honderdduizenden mensen in het rivierengebied die gevaar lopen als de dijken het zouden begeven door een te hoge waterstand in de rivieren.” 

Extra geld
Schultz is wel bereid, in de toekomst bij dergelijke projecten extra geld vrij te maken zodat bewoners zelf deskundigen in kunnen huren om tegenwicht te bieden aan de deskundigen van het ministerie en Rijkswaterstaat. Met deze en andere tips stuurden de bewoners haar weer naar Den Haag nadat ze een informatiebord had onthuld.
Lees hier het persbericht van het ministerie van IenM