Online tool Fresh Force wint Delta Water Award

In de hele zuidwestelijke delta is de opslag van zoet water cruciaal voor de landbouw. Vooral in de zomerperiode kan er een tekort aan zoet water ontstaan. Daarom heeft KWR Watercycle Research Institute in 2013 de Freshmaker ontwikkeld, een methode om zoet water in de bodem op te slaan. Daarop heeft Fresh Force, een samenwerkingsverband tussen de bedrijven Infram, Decisio en KplusV, voortgeborduurd.

Zoetwaterbehoefte
De Freshmaker infiltreert via een horizontale put zoet oppervlaktewater in ondiepe regenwaterlenzen die drijven op zout water. Door aan de onderzijde van deze lenzen zout water te onttrekken en dit af te voeren naar zee, ontstaat er over de lengte van de putten een dikke zoete bel, waaruit de tuinder op elk moment naar behoefte zoet water kan pompen.
Tool ontwikkeld
Verschillende pilots zijn in het verleden na de testfase op praktische mogelijkheden vastgelopen. Fresh Force wil voorkomen dat dit bij het project de Freshmaker ook gebeurd. Daarom heeft Fresh Force een business case opgesteld waarin het voor agrariërs eenvoudig zichtbaar wordt of investeren in de Freshmaker loont. Agrariërs kunnen deze business case eenvoudig opstellen via een online tool van Fresh Force. De volgende stap in het project is het zoeken naar investeerders voor een duurzame en klimaatrobuuste zoetwatervoorziening voor agrariërs in de Delta. Fresh Force onderzoekt nog of het duurzame energie aan de business case kan toevoegen. 
Geldprijs 10.000 euro
De Delta Water Award is een initiatief van de provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, waterbedrijf Evides, Waterschap Scheldestromen, Hogeschool Zeeland en University College Roosevelt. Vijf teams van jonge talenten uit de watersector werkten samen om oplossingen te vinden voor de zoetwaterproblematiek in de Zuidwestelijke Delta. De winnaars mogen de geldprijs van 10.000 euro onderling verdelen.