Online magazine geeft tussenstand project Grip op medicijnresten in ons water

In Nederland worden steeds meer geneesmiddelen gebruikt. Een deel hiervan wordt in het lichaam opgenomen, maar medicijnresten komen in toenemende mate via de ontlasting en urine terecht in het rioolwater en uiteindelijk in het oppervlakte- en drinkwater. Over de gevolgen woedt een wetenschappelijke discussie. Het project Grip op geneesmiddelen in de waterkringloop richt zich op patiënten die een CT-scan met contrastmiddel krijgen. De onderzoekers vragen hen na het onderzoek de urine op te vangen met een plaszak. 
Bewustwording
Projectleider Charlotte van der Gun van het Waterschap Groot Salland gaf eerder in een interview met WaterForum aan dat het niet de bedoeling is dat medicijngebruikers heel hun leven urine in een plaszak opvangen. “Dat is uiteraard niet realistisch. Het onderzoek richt zich vooral op de manier waarop je mensen bewust kunt maken, hun gedrag kunt veranderen en of dit leidt tot meetbaar afgenomen concentraties water dat binnenkomt bij de rioolwaterzuivering en deze na de zuivering weer verlaat. Medicijngebruikers zijn zich meestal helemaal niet bewust van de problematiek.”
Onderzoek
In het onderzoek werd aan patiënten die een CT-scan met contrastmiddel kregen, gevraagd hun urine gedurende 24 uur in een plaszak op te vangen en deze plaszak bij het restafval te plaatsen. Ook kregen ze de vraag thuis een vragenlijst in te vullen waarmee de beweegredenen om wel of niet mee te werken, kunnen worden achterhaald. Volgens een bericht in De Stentor hebben van de 1.228 benaderde patiënten zo’n 750 een formulier ingevuld. Niet alle 750 mensen hebben gebruik gemaakt van een plaszak maar hebben wel aangegeven waarom niet. Bij de rioolzuivering is gemeten of het water minder vervuild binnenkomt. De resultaten worden in december bekend.
Online magazine
Op 30 juni is de laatste patiënt benaderd. De belangrijkste ontwikkelingen, achtergrond-informatie en filmpjes over het project zijn samengevat in een online magazine.De komende periode verwerken de betrokken organisaties de onderzoeksresultaten. Deze maken ze later dit jaar via een tweede online magazine. Op 16 december vindt er tevens een symposium plaats waar de onderzoeksresultaten worden toegelicht. 
Lees hier het online magazine.