Het ISPT lanceerde tijdens de workshop eveneens de ‘Zero Brine Serious Game’. In het spel worden de consequenties gesimuleerd van beslissingen die stakeholders kunnen nemen in de complexe realiteit van industriële (afval)water en brijnstroomproductie (foto:ISPT).

Het Online Brine Platform dat de uitwisseling van mineralen uit afvalwater tussen brijnproducenten en potentiële afnemers mogelijk moet maken, blijft ook na afloop van het Europese Zero Brine-project in 2021 beschikbaar voor de deelnemers. Dat is besloten naar aanleiding van de eerste regionale Zero Brine matchmaking workshop die op 2 juli werd gehouden door het Institute for Sustainable Proces Technology bij Dow in Terneuzen.

Veertig deelnemers van met name industriële bedrijven kwamen bij Dow in Terneuzen bij elkaar om de workshop te volgen. De andere aanwezigen werken bij publieke organisaties, zoals waterschappen of bij advies-en ingenieursbureaus. Het was de eerste in een serie van vijf regionale workshops die het ISPT organiseert om brijnproducenten en potentiële afnemers van mineralen in Nederland aan elkaar te koppelen.

Het initiatief maakt deel uit van het Europese Zero Brine project dat in 2017 is gestart. Gedurende vier jaar onderzoeken 22 partners van onderzoeksinstituten, mkb en eindgebruikers uit tien landen oplossingen om industriële zoutwater-afvalstromen te verminderen door mineralen en schoon water terug te winnen en te hergebruiken.
Inmiddels staan veertig brijnstromen op het Online Brine Platform waarvoor producenten afnemers zoeken, variërend van calciumchloride en magnesiumhydroxide tot natrium- en calciumsulfaat. Het platform werd in het voorjaar gelanceerd.

Gedolven zouten goedkoper
Tijdens de workshop bleek dat gedolven zouten nog steeds goedkoper zijn dan herwonnen mineralen uit afvalwater. Hergebruik past echter goed in de beoogde circulaire economie. Zo wil de overheid dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair is. Daarnaast kan brijn niet altijd meer in het milieu worden geloosd door strengere Europese wet- en regelgeving.

Deelnemers aan de workshop hadden volgens John Harinck, programmamanager van het ISPT, interesse en verschillende vragen. Zo vroegen zij zich af hoe het met de privacy van het Online Brine Platform is geregeld. “Het platform is ontwikkeld met aandacht voor beveiliging en privacy. De aanbieders kunnen anoniem de samenstelling van hun brijn doorgeven. Alleen wanneer er een wederzijdse match is, komen de namen van de producent en de afnemer naar voren”. Belangstellenden kunnen zich hier registreren om het platform te bezoeken.

Zero Brine Game
Het ISPT lanceerde tijdens de workshop eveneens de ‘Zero Brine Serious Game’. In het spel worden de consequenties gesimuleerd van beslissingen die stakeholders kunnen in de complexe realiteit van industriële (afval)water en brijnstroomproductie. De deelnemers vervullen verschillende rollen, zoals brijnproducent, technologie-ontwikkelaar, mineralenhandelaar of toezichthouder. Zo kregen deelnemers de mogelijkheid om al dan niet te investeren in technologie voor waterhergebruik. Ook konden ze zouten verhandelen en zich inleven in overheden die nieuwe regels opstellen om het waterverbruik aan banden te leggen of subsidies verlenen voor het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe technologie.

Het ISPT organiseert in oktober vergelijkbare workshops in Delfzijl (1 oktober), Geleen (24 oktober), Rotterdam (29 oktober) en Amsterdam (AIWW, 4/5 november)
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website.