Tijdens de International Environment Exhibition in Teheran was er veel interesse voor de zeven Nederlandse technologiebedrijven vanuit Iraanse afval-, drink- en afvalwaterbedrijven. ENVAQUA, de Nederlandse branchevereniging voor milieu- en watertechnologiebedrijven is één van de partners die de reis naar Iran organiseerde. Bestuurslid ENVAQUA Klaas Hofstra: “Ondersteuning van onze lidbedrijven bij exportbevordering naar veelbelovende afzetmarkten wereldwijd is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Daarbij is het van belang dat ENVAQUA namens de sector handelsbelemmeringen in kaart brengt en onder de aandacht brengt bij de overheid. Zo wensen Nederlandse exporteurs net als hun Spaanse, Italiaanse en Franse concurrenten nu zo snel mogelijk te kunnen beschikken over exportkredieten en andere financiële regelingen.”

Ongelijk speelveld
Nederlandse exporteurs merken dat in Nederland gevestigde exportkredietverstrekkers en andere financiële instellingen een concurrentienadeel uitdragen ten opzichte van concurrenten in diverse andere EU-lidstaten. Hofstra: “Inmiddels zijn onze Spaanse, Italiaanse en Franse concurrenten in staat met steun van hun nationale overheid tot exportfinanciering over te gaan, terwijl voor Nederlandse bedrijven dergelijke financiële regelingen niet beschikbaar zijn. ENVAQUA is blij met de betrokkenheid van de Nederlandse overheid bij onze samenwerking, maar verwacht grote inspanningen voor een vergelijkbare regeling op de kortst mogelijke termijn.”

Doel van de missie
De samenwerkende producenten en leveranciers van milieu- en watertechnologie zijn vrijwel allemaal lid van ENVAQUA. Ze hebben als doelstelling het begrip van de afval- en afvalwatersector in Iran te verbeteren, in aanvulling op eerdere economische verkenningen. Verder staat de versterking van het netwerk in Iran op het programma. Zo staat er voor dit najaar ook een inkomende missie van Iranese afval en waterdeskundigen gepland. Hofstra: “ENVAQUA-lidbedrijven en overige geïnteresseerden in zakendoen met Iran die zich willen committeren aan deze meerjarige inspanning kunnen zich melden via de firma MetaSus (keesman@metasus.nl).”

Over de samenwerking
Eind september 2017 werd het Partners for International Business (PIB) programma B-WIN ondertekend. Nederlandse bedrijven werkzaam in afval en/of afvalwater gaan de komende twee jaar mee met handelsmissies naar Teheran en andere grote steden. Ook zijn er bezoeken van Iraanse delegaties aan Nederland en promotionele activiteiten in Iran. Het PIB-programma van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) krijgt steun van Rijkswaterstaat, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse Ambassade in Teheran.