Onderzoeksfaciliteit afvalwater nu voor iedereen beschikbaar

Op de afvalwaterzuivering Harnaschpolder werd eerder een onderzoekshal gebouwd voor Delft Blue Water. Daar zijn extra zuiveringsstappen onderzocht om gezuiverd afvalwater geschikt te maken voor de glastuinbouw. Intussen zijn er ook succesvolle onderzoeken gedaan door UNESCO-IHE, TU Delft en KWR.

Toename hergebruik afvalwater
De afvalwaterketen is in hoog tempo aan het verduurzamen. Grondstoffen zoals fosfaten worden teruggewonnen evenals energie en voor het schone water worden nieuwe toepassingen bedacht. Water dat nog verder wordt gezuiverd kan dienen als zoetwaterbuffer, als gietwater voor de glastuinbouw of bijvoorbeeld om de kwaliteit van het water in sloten en vaarten te verbeteren. Ontwikkelingen die ertoe leiden dat het zuiveringsproces doelmatiger, duurzamer en goedkoper wordt.