Onderzoeken naar waterveiligheid bij Dow Chemical en kerncentrale

Deltacommissaris Wim Kuijken zei dat dinsdag 16 september tijdens de presentatie van het Deltaplan. Daarin staan maatregelen die tot 2050 moeten worden genomen en die ervoor zorgen dat Nederland beter bestand is tegen het wassende water. Het Deltaplan beschrijft ook maatregelen die ervoor moeten zorgen dat er voldoende zoetwater blijft (ondanks verzilting en verdroging). Vindt er toch een watersnoodramp plaats, dan moet duidelijk zijn wat mensen moeten doen. Ook wordt bekeken hoe bij de inrichting van het landschap beter rekening met het water kan worden gehouden. Het kabinet besluit pas later dit jaar of het Volkerak-Zoommeer zout moet worden en of er getij komt op de Grevelingenmeer. Wel staat in het Deltaplan dat het Grevelingenmeer niet nodig is om overtollig regenwater uit de rivieren op te vangen.