Onderzoek vervuiling teflon Dordrecht op komst?

Het artikel dat onderzoeksjournalist Arne van der Wal eerder op FTM schreef over de mogelijke milieuramp die DuPont met teflon mogelijk in Nederland veroorzaakte, leidde tot vragen in de lokale en landelijke politiek.
In het artikel werd uiteengezet dat met name de stop perfluoroctaanzuur (PFOA) – die tot 2012 ook in Dordrecht werd gebruikt bij de fabricage van teflon – gezondheids- en milieuschade kan opleveren. In de omgeving van de Amerikaanse DuPont-teflonfabriek in West-Virigina leidde dit tot ernstige vervuiling van het grond- en drinkwater. In Nederland is hier, volgens FTM ten onrechte, nooit specifiek onderzoek naar gedaan. 

Kamervragen
In de gemeenteraden van Dordrecht en het nabijgelegen Sliedrecht leidde het artikel in FTM tot vragen. Een woordvoerder van de Dordtse wethouder Rik van der Linden liet aan FTM weten dat over vervolgstappen wordt nagedacht. ‘De wethouder heeft op vragen van raadsleden geantwoord dat de provincie als bevoegd gezag met de OZHZ in overleg is getreden over deze kwestie. Zij zullen nu samen bepalen welke vervolgstappen zullen worden ondernomen. De wethouder zal de raad over de uitkomst van dat overleg zo snel mogelijk informeren.’Landelijk stelde SP’er Erik Smaling kamervragen aan staatssecretaris Wilma Mansveld.

Drinkwater
In de VS hebben inmiddels de eerste zittingen plaatsgehad van een rechtzaak waarin een vrouw DuPont aansprakelijk houdt voor haar nierkanker. Die zou zijn veroorzaakt door de PFOA in het drinkwater. 

Meer hierover bij Follow The Money