Onderzoek: staat van de binnen- en buitenriolering

In opdracht van woningcorporatie Site Woondiensten Doetinchem is door Van der Velden Rioleringsbeheer in de wijk Overstegen een onderzoek uitgevoerd naar de staat van de binnen- en buitenriolering.

Tijdens dit onderzoek kwamen diverse problemen aan het licht, waaronder onvoldoende tot geen beugeling, buizen die op stenen liggen en deels verouderd wit (dunwandig) PVC. Gevolg hiervan is een groot risico op het losraken of afbreken van deze rioolbuizen met rioolwater-overlast en schade tot gevolg.

Onze vestiging in Arnhem, aan wie dit werk gegund is, heeft daarom een voorstel gedaan om een pilot uit te voeren in deze wijk, met als doel het goed in beeld krijgen hoe de riolering van deze woningen het best en meest praktisch volgens de geldende normen geïnstalleerd kan worden.
Tijdens deze pilot is tevens geconstateerd dat de riolering van het hemelwater en vuilwater op één afvoersysteem is aangesloten. Volgens de geldende normen behoort dit gescheiden geïnstalleerd te worden. In een bestaande situatie dient dit, indien mogelijk, te worden uitgevoerd. Op basis hiervan is een plan uitgewerkt om enerzijds de riolering te verbeteren en te vernieuwen en anderzijds duurzaam om te gaan met de bestaande riolering waarbij hergebruik en kostenbesparing belangrijke factoren zijn.

Dit plan was om nieuwe vuilwater riolering aan te leggen waarbij de oude riolering, waar mogelijk én waar deze in de grond ligt, te gaan hergebruiken voor de hemelwater riolering. Waar hergebruik mogelijk is wordt deze riolering voor ingebruikname gereinigd.

Door (her)gebruik van de oude riolering geeft dit een aanzienlijk financieel voordeel waardoor de woningcorporatie op deze manier meer woningen kan aanpakken voor hetzelfde beschikbare budget.
Woningcorporatie Site Woondiensten Doetinchem was hierover erg enthousiast met tot gevolg een opdracht om dit voor ruim honderd woningen uit te voeren. Een mooie opdracht en een heel tevreden klant.