Onderzoek naar effectiviteit studiebeurzen Topsector Water

Op 26 januari kreeg de derde lichting waterstudenten een studiebeurs uitgereikt uit handen van directeur Waterbeleid en Veiligheid Roald Lapperre. Met deze zes nieuwe beurzen staat de teller op dertig waterbeurzen die namens de Topsector door het ministerie van IenM en Rijkswaterstaat zijn uitgereikt.
De studenten zijn afkomstig van verschillende HBO-opleidingen en universiteiten en vertegenwoordigen een verscheidenheid aan expertises. Van bruggenbouwer bij de TU tot watermanager van de TU Twente. Voor de eerste keer was er ook een beurs voor een wateronderzoeker van WageningenUR.

Eén van de tegenprestaties die van de studenten wordt verlangd, is dat ze optreden als waterambassadeur. Het kan daarbij gaan om activiteiten als het verzorgen van gastlessen ten bate van watereducatie, het ondersteunen van projecten in de watersector, het enthousiasmeren van medestudenten voor het werk in het waterbeheer of het bijdragen aan netwerkactiviteiten.
Op 19 februari ontmoeten de waterambassadeurs uit deze nieuwe derde lichting de beursstudenten uit de tweede lichting.

Effectiviteit
Het onderzoek naar de effectiviteit van het programma wordt uitgevoerd door het adviesbureau de Young Advisory Group (YAG). In twee groepsinterviews vragen onderzoekers deze maand naar verwachtingen en ervaringen.

Masterstudent Internationaal Land- en Waterbeheer Brenda Brouwer ontving als eerste student uit Wageningen een studiebeurs uit handen van Roald Laperre   >foto WageningenUR