Onderzoek naar ‘actiever actief slib’ met zeefbocht in Ommen

De zeefbocht verwijdert de niet-actieve delen uit het actief slib van de beluchtingstank. Het systeem werd eerder kortdurend getest op de rioolwaterzuivering Sleen van waterschap Vechtstromen. Die positieve test en positieve laboratoriumtesten bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschapsbedrijf Limburg hebben geleid tot een gezamenlijk onderzoekstraject, met de start van de praktijkproef in Ommen. Tijdens de twaalf maanden durende proef op rwzi Ommen wordt een intensief monitoringsprogramma uitgevoerd om het effect van de zeefbocht op het zuiveringsproces, de bedrijfsvoeringaspecten en de mogelijkheden voor grondstof-terugwinning vast te stellen. De proefopstelling is na afloop van de test inzetbaar op andere rioolwaterzuiveringen.

De proef op rioolwaterzuivering Ommen wordt mede gefinancierd door Stowa, Waterkracht, Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschapsbedrijf Limburg. Sweco is door Stowa ingehuurd om het onderzoek te begeleiden. Sweco schreef daarvoor een monitoringsplan, verwerkt de analyseresultaten van het onderzoek, rapporteert de resultaten en organiseert de voortgangsoverleggen met STOWA en de begeleidingscommissie.