Onderzoek gedragsverandering medicijngebruikers van start

In Nederland worden steeds meer geneesmiddelen gebruikt. Een deel hiervan wordt in het lichaam opgenomen, maar medicijnresten komen in toenemende mate via de ontlasting en urine terecht in het rioolwater en uiteindelijk in het oppervlakte- en drinkwater. Over de gevolgen woedt een wetenschappelijke discussie. 

Het project Grip op geneesmiddelen in de waterkringloop richt zich op patiënten die een CT-scan met contrastmiddel krijgen. De onderzoekers vragen hen na het onderzoek de urine op te vangen met een plaszak. 
Bewustwording
Projectleider Charlotte van der Gun van het Waterschap Groot Salland gaf eerder in een interview met WaterForum aan dat het niet de bedoeling is dat medicijngebruikers heel hun leven urine in een plaszak opvangen. “Dat is uiteraard niet realistisch. Het onderzoek richt zich vooral op de manier waarop je mensen bewust kunt maken, hun gedrag kunt veranderen en of dit leidt tot meetbaar afgenomen concentraties water dat binnenkomt bij de rioolwaterzuivering en deze na de zuivering weer verlaat. Medicijngebruikers zijn zich meestal helemaal niet bewust van de problematiek.”
Projectpartners
Bij de officiële start van het project waren vertegenwoordigers van de projectpartners aanwezig. Het Deventer Ziekenhuis, STOWA, Waterschap Groot Salland, gemeente Deventer, provincie Overijssel en de verschillende kennisinstellingen vertegenwoordigd in de Wetenschappelijke Adviesraad van het project: RIVM, Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit. Een aantal bestuurders trok symbolisch een grote pil uit het water om de start van het project te vieren. 
Dagelijks bestuurder Jan Oggel van Waterschap Groot Salland is blij met de start van het project. “We hebben samen de verantwoordelijkheid voor schoon water. Daar zetten deze organisaties zich samen voor in, om minder medicijnresten in het water te krijgen.”