De windstorm Eunice, die ook over Nederland raasde, was de duurste Europese windstorm sinds 2010, met 3,4 miljard dollar aan verzekerde schade (foto: Pixabay).

De economische schade als gevolg van de klimaatverandering en natuurrampen bedroeg in 2022 wereldwijd 313 miljard dollar. Met 50 miljard dollar was de schade in Europa hoger dan het historisch gemiddelde sinds 2000. Nederland ging vooral gebukt onder enkele krachtige stormen, waaronder Eunice. Dat blijkt uit het rapport ‘2023 Weather, Climate and Catastrophe Insight’ van Aon, dienstverlener op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen.

Naast windstormen, vormen hagel en overstromingen volgens Aon het grootste risico in Nederland. Na de watersnoodramp in 1953 werd overstroming uitgesloten van de verzekeringsdekking. Sinds 2021 wordt de schade bij overstroming van regionale rivieren wel weer veelal verzekerd, maar die van een grote rivier niet.

Secundaire risico’s

“We zien dat we steeds vaker de vraag krijgen om alle risico’s te becijferen en kwantificeren. In het verleden lag de focus op alleen windstormen, maar nu is er juist ook aandacht voor de secundaire risico’s en de toekomstige ontwikkeling,” vertelt Arno Gabriël, managing director Capital and Risk bij Aon’s Reinsurance Solutions. “Wat is de schade nu, maar vooral ook wat is de verwachte schade in 2030, 2050 en 2070? Wat is de impact op de economische schade als de gemiddelde temperatuur met twee graden Celsius stijgt?”

De orkaan Ian in de Verenigde Staten was met zo’n 50 tot 55 miljard dollar verzekerde schade de op één na duurste natuurramp in de geschiedenis. Alleen het uitgekeerde bedrag als gevolg van de orkaan Katrina in 2005 was hoger. De windstorm Eunice, die ook over Nederland raasde, was de duurste Europese windstorm sinds 2010, met 3,4 miljard dollar aan verzekerde schade.

Voorbereiden

“Bedrijven moeten steeds meer rekening houden met dit soort gebeurtenissen en zich hierop voorbereiden met risicobeperkende strategieën. Zo ook door de eigen bedrijfsvoering en toeleveringsketen te verduurzamen. Ondanks dat het percentage verzekerde schades toeneemt, is een aanzienlijk deel (nog) niet verzekerd. Daarom hebben bedrijven behoefte aan inzicht in hun klimaatgerelateerde risico’s om zo beter geïnformeerd beslissingen te kunnen nemen om risico’s zelf te dragen, of waar mogelijk, te verzekeren,” stelt Sonja Janicijevic, senior risk consultant bij Aon Global Risk Consulting.

Gevolgen klimaatverandering

Het onderzoek brengt niet alleen de economische schade van natuurrampen in kaart. “We krijgen ook inzicht in het vermogen om de gevolgen van de klimaatverandering te boven te komen. Door samen te werken aan schaalbare oplossingen zullen we niet alleen de risico’s beperken, maar ook publieke, private en maatschappelijke krachten bundelen om innovatie te versnellen, gemeenschappen met weinig verzekeringsdekking te beschermen en de economie te versterken,” besluit Leonique van Houwelingen, CEO van Aon Nederland.