Het contract omvat onder meer het oeveronderhoud van de Boven-Rijn, Waal en het Maas-Waalkanaal (foto: Rijkswaterstaat , Ruimte voor de Rivier / Ute Menke).

Het onderhoud aan de vaarwegen in Oost-Nederland wordt de komende vijf jaar uitgevoerd door Heijmans. Het prestatiecontract van Rijkswaterstaat, ter waarde van circa 32 miljoen euro, betreft de Bovenrijn, de Waal en het Maas-Waalkanaal en gaat over een contractperiode van vijf jaar, met een optie tot drie jaar verlenging.

Vanaf het derde kwartaal van 2021 zal Heijmans op dagelijkse basis werkzaamheden verrichten aan de genoemde waterwegen. Dat betreft onder meer het vaargeulonderhoud (baggeren), oeveronderhoud (kribben, langsdammen, gestrekte oevers, damwanden), onderhoud aan verhardingen en aanlegvoorzieningen in overnachtingshavens) en het inspecteren, schouwen, herstellen van schades en verhelpen van storingen.

Hoge score op duurzaamheid
Bij de aanbesteding heeft Rijkswaterstaat behalve op de kosten, ook gelet op welke bijdrage wordt geleverd aan het verbeteren van het assetmanagement en op het criterium duurzaamheid. Op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding kwam Heijmans als beste uit de bus en ook op duurzaamheid scoorde Heijmans goed. Het bouwbedrijf noteerde de hoogste score op de zogeheten milieukostenindicator (MKI). Deze meetlat – die onder meer kijkt naar circulariteit – wordt door Rijkswaterstaat toegepast om de totale milieubelasting van de realisatie te verlagen.