Ondergrondse omgekeerde osmose in waterput nadert voltooiing

Zuurstofloos grondwater wordt in één stap behandeld. Hierdoor kan een uitgebreide voorzuivering achterwege blijven en komt alleen schoon zoetwater naar boven. Het concentraat wordt op 200 meter in een andere afgesloten laag met vergelijkbaar zoutgehalte ingebracht. Door gebruik van de in de ondergrond aanwezige waterdruk wordt een  40% energiebesparing verwacht ten opzichte van een bovengronds opgestelde RO.
De installatie bestaat in hoofdlijnen uit een grote geboorde put van 200 meter diepte en een daarin aangebrachte complete RO installatie met 7 stuks 16 inch RO membranen kaarsenfilters, instrumenten, regelkleppen en pompen die allemaal onder water komen te zitten. De PURO unit zal totaal 25 m3/h permeaat produceren.
Het idee is uitgewerkt door TU Delft, drinkwaterbedrijven Oasen en Waternet, grondboorbedrijf Haitjema samen met Logisticon Water Treatment. De uitvoering heeft vanwege de regelgeving in nauwe afstemming met provincies en andere overheden plaatsgevonden. De komende maanden zullen de proeven starten.

(Persbericht Logisticon Water Treatment, januari 2014)