Ondeo Industrial Solutions verandert naam in SUEZ environnement

SUEZ environnement Group wil met de rebranding al haar verschillende handelsnamen onder één internationaal merk onderbrengen. De groep is aanwezig in 70 landen. Door internationale groei en integratie van nieuwe activiteiten zijn in de loop der jaren niet minder dan veertig verschillende merken ontstaan (waaronder Sita, Degrémont, Lyonnaise des Eaux, AGBAR, Aqualogy, United Water, Ondeo Industrial Solutions en SAFEGE). Deze herpositionering betekent niet dat het merk Ondeo IS direct verdwijnt. Het nieuwe merk – SUEZ environnement – wordt in Nederland in de loop van dit jaar stapsgewijs in gebruik genomen.
Vier in plaats van twee kernactiviteiten
Tot nu toe was de groep georganiseerd op basis van twee kernactiviteiten: water en afvalbeheer. Vanaf nu richt SUEZ environnement zich op de bescherming van natuurlijke hulpbronnen met vier kernactiviteiten:
  1. het beheer en hergebruik van water
  2. het recyclen en hergebruik van afval
  3. oplossingen op het gebied van waterbehandeling
  4. advisering over duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling.
“De transitie naar een circulaire economie is in volle gang. SUEZ environnement bevindt zich in het hart van deze evolutie en wij kunnen hierbij een belangrijke spilfunctie vervullen. Op het gebied van duurzaam afvalmanagement en waterhergebruik dragen we nu al bij aan het beschermen van natuurlijke hulpbronnen en sluiten we ketens in samenwerking met partners. Met één nieuw merk – dat straks internationaal bekend staat om het beschermen van hulpbronnen – kunnen we dit nog beter laten zien”.
De herpositionering heeft drie belangrijke doelstellingen:
  1. Vereenvoudiging van de merkstructuur, gericht op een verbetering van de commerciële effectiviteit. Het doel is beter herkenbaar te zijn voor alle klanten van SUEZ environnement en zo sneller te groeien, in het bijzonder in internationale markten en bij industriële klanten.
  2. Inspelen op nieuwe klantbehoeften. Veel organisaties worden geconfronteerd met nieuwe uitdagingen op het gebied van milieu en samenleving. Zoals het inrichten en beheren van slimme en duurzame steden die natuurlijke hulpbronnen sparen, de druk op het milieu beperken en inspelen op klimaatverandering.
  3. Grotere samenhang van activiteiten binnen SUEZ environnement, zodat de groep kan inspelen op de uitdagingen van de circulaire economie. Als gevolg van nieuwe milieuvraagstukken is de traditionele rol van dienstverlener al veranderd in een rol die is gericht op de bescherming van schaarse hulpbronnen (water, energie en ruwe grondstoffen). Deze schaarste is zo urgent dat consumptie- en productiemodellen moeten veranderen naar een model gebaseerd op hergebruik en herstel. 
Middelpunt van grondstoffenrevolutie
De herpositionering is gericht op het versterken van de positie van de Groep als één van de belangrijkste spelers in de grondstoffenrevolutie.
“De steeds grotere schaarste van natuurlijke hulpbronnen heeft een ingrijpende verandering van onze samenleving tot gevolg, vergelijkbaar met de industriële of digitale revolutie. Onze groep moet kunnen inspelen op nieuwe behoeften van klanten. Als belangrijke speler in de circulaire economie willen we klanten voorzien van onze expertise door het aanbieden van een wereldwijd en samenhangend aanbod van oplossingen voor de bescherming van natuurlijke hulpbronnen. Vanaf vandaag zullen onze 80.000 medewerkers deze missie uitdragen met trots en overtuiging onder een merk: SUEZ environnement”, aldus Jean Louis Chaussade, CEO van SUEZ environnement.
één logo
Ons nieuwe logo bestaat uit drie ringen die zinspelen op de kringloopeconomie, die de natuurlijke rijkdommen beschouwt als stromen die voortdurend in beweging zijn en niet als een vaste voorraad.
De drie ringen belichamen ook de drievoudige visie van ons merk op de revolutie van de grondstoffen, die kringvormig en concreet is en draait om samenwerking.
Voorts verwijst het logo naar de eerste letter van de naam van ons unieke merk, dat in zich de ambitie van de hele groep draagt: dagelijks handelen in dienst van een wereld van hulpbronnen die zich eindeloos vernieuwen.


Naar de Bedrijvenregistervermelding van Ondeo Industrial Solutions B.V.
(persbericht maart 2015)