Omzetpunt Amersfoort inspireert Spanjaarden

Tijdens de bijeenkomst gaf Henry van Veldhuizen van Waterschap Vallei en Veluwe een presentatie over het LIFE+project Omzetpunt Amersfoort. De rioolwaterzuivering in Amersfoort wordt de komende tijd zo ingericht dat niet langer energie nodig is, maar er zelfs een energieoverschot is en waardevolle grondstoffen uit het water worden gehaald voor hergebruik. Er waren tijdens de conferentie veel complimenten voor de aanpak, omdat ideeën ook worden toegepast in de praktijk. Volgens sommigen zou Nederland hierin een gidsland moeten zijn voor de rest van Europa.


Succes
In de forumdiscussie werden Nederland en Spanje vergeleken. Waarom lukt het in Nederland onderzoek om te zetten in succesvolle technologieën? Belangrijke verschillen zijn volgens de deelnemers de wijze waarop de waterschappen in Nederland georganiseerd zijn met een eigen belastinginning en het hebben van een eigen onderzoeksorganisatie (STOWA). Ook spelen mee: de hoge kosten voor slibafzet en de bereidheid om gezamenlijk risico’s te nemen. Dit kunnen allemaal ingrediënten zijn voor een succesvolle toepassing van onderzoek naar praktijk.