Omgevingscollectief wil ict-oplossingen leveren voor Omgevingswet

Antea Group, Centric, Civocracy, NedGraphics en Tygron zijn actief op het gebied van (3D-)visualisatie, e-participatie, toezicht, handhaving, vergunningen, veiligheid, milieu, omgevingsvisies en omgevingsplannen. “Door het oplossend vermogen en de innovatiekracht van gevestigde bedrijven en startups te combineren, creëert het Omgevingscollectief pragmatische en innovatieve oplossingen op het vlak van informatievoorziening, datakwaliteit, mobiliteit, 3D-visualisatie en augmented en virtual reality. Oplossingen die snel ingezet kunnen worden en bijdragen aan het werken in de geest van Omgevingswet”, aldus het collectief.

Digitale Stelsel
Vanaf 2019 vervangt de Omgevingswet 26 wetten en honderden regelingen op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Met de nieuwe wet wil de overheid de regels voor de fysieke leefomgeving samenvoegen en vereenvoudigen, zodat het eenvoudiger wordt om bijvoorbeeld bouwprojecten te starten. Een belangrijke rol voor de ondersteuning van de nieuwe wet is weggelegd voor het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), dat in fases wordt ontwikkeld. De focus van het DSO ligt op een webportaal om centraal gegevens en documenten rondom omgeving te registreren en op te vragen. Naast de functionaliteit van het DSO is er grote behoefte aan aanvullende functionaliteit om de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet te kunnen gebruiken. Ook in de voorbereidende fase is er vraag naar innovatieve ict-voorzieningen, bijvoorbeeld om de kwaliteit van omgevingsdata te verbeteren. Het Omgevingscollectief wil zich focussen op het bedenken en realiseren van dit soort ict-oplossingen.

Koplopers gezocht
Het Omgevingscollectief zoekt gemeenten en uitvoeringsdiensten die de ideeën van het collectief in de praktijk willen uitproberen, zonder overigens direct klant te worden. Organisaties bepalen zelf met welke deelnemers uit het collectief zij in deze fase aan de slag gaan. Verschillende organisaties hebben al hun belangstelling geuit.

Meer informatie is te vinden op www.hetomgevingscollectief.nl