Officiële aftrap voor waterkrachtcentrale in de Dommel

Jan en Bram Taks begonnen met de ontwikkeling van de plannen voor de waterkrachtcentrale in 2011. Ze kregen al snel bijval en concrete steun van onder meer de gemeente Sint-Michielsgestel en het waterschap De Dommel, die onder meer zorg droegen voor de benodigde vergunningen. Ook organisaties als Het Groene Woud, het Brabants Landschap en de gemeente Boxtel en Vught steunden het initiatief.  De financiering werd gerealiseerd via crowdfunding en financiële bijdragen van de Gemeente Sint-Michielsgestel, Het Groene Woud, de Rabobank en de Stichting DOEN.

Potentie
Het vallende water in de stuw in de Dommel zorgt ervoor dat de turbine gaat draaien. De draaiende beweging van de turbine wordt door een generator omgezet in elektrische stroom. Deze stroom wordt ten slotte door een omvormer omgezet in de juiste spanning. Het potentieel van het water is gelijk aan het hoogteverschil (voor en achter de stuw: 1.8 meter) van het water maal het debiet (ca. 10 m³ per seconde) maal de zwaartekrachtversnelling (9,8). Dit komt uit op 150 kW. Rekening houdend met diverse correcties geeft dit omgerekend een productiviteit van 650.000 Kilowattuur per jaar. De waterkrachtvijzel is aangebracht in het verlengde van de middelste doorlaatopening. Hiermee ontstaat de beste combinatie voor het gebruik van de centrale en het functioneren van de stuw.

Meer mogelijkheden
Vanwege het ontbreken van hoogteverschil is in Nederland de rol van waterkracht bij energieproductie beperkt. Jan en Bram Taks tonen met hun initiatief aan dat er lokaal soms toch mogelijkheden bestaan om duurzaam energie op te wekken.  Voor de transitie van de watersector naar energieleverancier biedt de inzet van stuwen voor energieproductie volop mogelijkheden.