Officieel startschot voor spuisluis in Grevelingendam

De Flakkeese spuisluis in de Grevelingendam bij Bruinisse is woensdag 31 mei officieel geopend door gedeputeerde Ben de Reu van de provincie Zeeland en hoofdingenieur-directeur Theo van de Gazelle van Rijkswaterstaat. De nieuwe spuisluis verbindt de Grevelingen en de Oosterschelde met een tweezijdige doorlaat met elkaar, zodat er zuurstofrijk water in de Grevelingen stroomt waardoor de waterkwaliteit kan verbeteren. Bij eb gaat het vice versa.
Met name de diepe delen van de Grevelingen kampen in de zomer met een tekort aan zuurstof. Alles gaat er dood. De spuisluis werd gisteren officieel geopend, maar is al sinds vorige maand in gebruik.  De eerste meetresultaten lijken positief. Dankzij de spuisluis zal overigens zal overigens niet alleen de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer verbeteren. Er is  nu ook een ideale testlocatie voor getijde-energie gerealiseerd. Rijkswaterstaat maakte tijdens de opening in Bruinisse bekend dat de spuisluis naar verwachting vanaf volgend jaar dienst zal doen als testcentrum voor getijde-energie.
Ben de Reu en Theo van de Gazelle tijdens de officiele opening op de Grevelingendam (Foto: Twitter).

Getijdenturbines
De plannen voor het testcentrum zijn in een vergevorderd stadium. Het Tidal Technology Center Grevelingendam kreeg onlangs 4.1 miljoen euro subsidie om drie passages voor getijdenturbines te realiseren. Daarvoor worden nu vergunningen aangevraagd. De bedoeling is om volgend jaar april te starten met het plaatsen van de eerste turbines in de passage. Eerder mag niet, omdat er tussen oktober tot en met april niet gewerkt mag worden aan of in de passage vanwege het stormseizoen.

Renovatie
Aannemerscombinatie Van den Herik Kust & Oeverwerken en Spie Nederland renoveerden een oude passage in de Grevelingendam en zorgden ervoor dat het water nu naar beide kanten van de dam kan stromen. De bouw van de Flakkeese Spuisluis heeft ongeveer 7 miljoen euro gekost. Voor de uitvoering van het werk aan de sluis is een tijdelijke dam aangelegd. De aannemer kon daardoor de werkzaamheden op het droge uitvoeren en de stenen beter op de bodem neerleggen. Een stevige bodem is essentieel omdat er dagelijks flinke hoeveelheden water door de spuisluis stromen.