oceanen
Foto: Toper Domingo/Pixnio

De oceanen van de wereld bereikten in 2022 voor het vierde achtereenvolgende jaar hun warmste niveau ooit gemeten. Dat blijkt uit een rapport dat door vierentwintig internationale wetenschappers is samengesteld.

Het rapport is afgelopen week gepubliceerd door een internationaal wetenschappelijk team onder leiding van klimaatwetenschapper dr. Lijing Cheng van de Chinese Academie van Wetenschappen. Niet alleen werden in 2019, 2020, 2021 en 2022 hitterecords verbroken, ook hebben alle zes de heetste temperatuurniveaus zich de afgelopen zes jaar voorgedaan.

Koellichamen

De oceanen van de wereld zijn enorme koellichamen – ze absorberen maar liefst 90 procent van de overtollige warmte in de atmosfeer. In het oceanenrapport staat te lezen dat elk decennium sinds 1958 – toen wetenschappers voor het eerst betrouwbare metingen van oceaanwarmte begonnen uit te voeren – heter is geweest dan het vorige. En de opwarming is in de loop van de tijd versneld. Sinds het einde van de jaren tachtig is de snelheid waarmee de oceaan warmte opslaat, verdrie- tot verviervoudigd.

Lasagne

Sommige gebieden warmen sneller op dan andere. Vier grote bekkens behaalden in 2022 hun eigen regionale hitterecords, waaronder de noordelijke Stille Oceaan, de Noord-Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee (zie illustratie hieronder ) en de Zuidelijke Oceaan. Dat is niet alles. Het rapport constateert ook dat de oceanen meer gelaagd worden, wat betekent dat warme en koude watermassa’s niet zo gemakkelijk mengen en in plaats daarvan op elkaar blijven plakken, zoals lagen in een lasagne. Zo’n gelaagdheid kan het moeilijker maken voor warmte, zuurstof en vitale voedingsstoffen om door de waterkolom te worden getransporteerd. Dat kan mariene ecosystemen beschadigen en warmte vasthouden nabij het wateroppervlak, waar het vervolgens de atmosfeer verder kan opwarmen.
Tekst loopt door onder de foto

oceanen
Deze visualisatie, gebaseerd op gegevens van de Copernicus Marine Service (CMEMS), toont afwijkingen in de zeeoppervlaktetemperatuur in de Middellandse Zee: de afwijkingen bereikten pieken van +5°C boven het gemiddelde in sommige delen van de Middellandse Zee voor de Italiaanse noordwestkust en de Franse zuidoostkust (bron: Europese Unie, Copernicus Marine Service).

Zeespiegelstijging

De stijgende oceaanwarmte heeft meer gevolgen. Water zet immers uit als het opwarmt. Dat betekent dat de oceanen meer ruimte innemen omdat ze meer warmte opslaan, wat bijdraagt aan de stijgende zeespiegel. Opwarmende oceanen dragen ook bij aan veranderende weerpatronen over de hele wereld. Ze hebben een grote invloed op de hydrologische cycli van de wereld en dragen op sommige plaatsen bij tot intensere droogtes en op andere tot extremere regenval. Warm water levert ook brandstof voor tropische cyclonen, waardoor de intensiteit van orkanen toeneemt.

Het gaat maar door

Het afgelopen jaar had Europa te kampen met ongekende zomerhitte. In China was er droogte en de VS werden geteisterd door hittegolven, bosbranden, overstromingen en orkanen. Deze patronen zullen zich voortzetten naarmate de wereld verder opwarmt, voorspellen klimaatmodellen. Ondertussen zullen de oceanen gestaag meer warmte blijven absorberen. “Totdat we netto nulemissies bereiken, zal die verwarming doorgaan en zullen we doorgaan met het breken van records voor de warmte-inhoud van de oceaan, zoals we dit jaar hebben gedaan”, stelt co-auteur Michael Mann, een klimaatwetenschapper aan de Universiteit van Pennsylvania. “Een beter bewustzijn en begrip van de oceanen vormen de basis voor acties om klimaatverandering tegen te gaan.”

(bron: Scientific American)