Oasen stopt met ondergrondse RO-winput voor brak water

Drinkwaterbedrijf Oasen opende twee jaar geleden in mei de energiezuinige, ondergrondse waterwinput (PURO) in Ridderkerk. Door de membraanfilter op 100 meter diepte in de waterwinput te hangen, kan het brakke grondwater al onder de grond worden ontzout met de natuurlijk aanwezige druk. Dit bespaart op de energiekosten in vergelijking met bovengrondse membraanfiltratie, toonde TU-promovendus Amir Haidiri eerder aan.
De RO-technologie zorgt er voor dat waterwinvelden in brakwatergebieden beter kunnen worden benut. WaterForum publiceerde in januari 2014 een artikel waarin de technologie nader wordt toegelicht. Ook is er een film beschikbaar. 

Problemen

Na de opening in mei 2014 bleek de put vrij snel gebreken te vertonen. Er ontstond onverwachte corrosie en er kwamen problemen met de instrumentatie op 100 meter diepte. Oasen moest daarom al snel de RO-installatie uit de put takelen. Daarnaast bleek uit proeven op de TU Delft waarbij het membraanconcentraat in proefkolommen met zand werd geïnjecteerd, dat verstopping door neerslag van calciumcarbonaat (CaCO3) zeer waarschijnlijk zal zijn. Het risico was bekend uit soortgelijke proeven van Brabant Water in Zevenbergen en modelonderzoek door Vince Kaandorp (VU) en Klaas-jan Raat (KWR). 

Opties 

Oasen concludeert nu dat het concept van brak water winning toch niet het meest kansrijk is. Enkele jaren terug leek dit nog een mogelijke optie, maar de ervaringen van de laatste jaren met 'normaal' zoet water en het verwerken van concentraat uit bovengrondse RO-installaties leert dat dit uiteindelijk volgens Oasen verstandiger lijkt. Vergeleken met de onzekerheden bij met name het concentraat dat in de diepe bodem moest blijven en de praktische problemen met de meet- en regeltechniek op 100 meter diepte,  is het bovengronds zuiveren van normaal zoet (of brak) water eenvoudiger, robuuster en dus ook beter voor een drinkwaterbedrijf, stelt Oasen. 

Nieuwe afweging

Het drinkwaterbedrijf gaat nu kijken naar alternatieve zoetwaterbronnen in het Oasen-gebied zoals kwelwater. Eind 2017 maakt het drinkwaterbedrijf opnieuw een afweging over welke toekomstige bron het meest kansrijk lijkt te zijn. Als brak water alsnog hoog scoort, zal Oasen de proeven (maar dan met een bovengrondse installatie) mogelijk hervatten.