Oasen hoopt met het nieuwe systeem steeds meer lekkages, zoals in 2016 in Arkel, te voorkomen (foto: Oasen).

Oasen startte in juni in Gouda met een proefproject om afsluiters in drinkwaterleidingen op afstand te bedienen. Hierbij werkt het drinkwaterbedrijf samen met de Duitse fabrikant 3S die hiervoor een Europese subsidie ontvangt. Volgens Oasen kan het hierdoor sneller lekken opsporen.

Oasen kwam er voorheen op twee manieren achter of er een lekkage is. Klanten die bellen dat er water op straat staat of operators die zien dat er onverwacht veel water vanuit een pompstation wordt geleverd. Het drinkwaterbedrijf sluit de leiding nu nog af door op locatie een afsluiter in de leiding met de hand dicht te draaien. Het drinkwaterbedrijf verwacht met de op afstand bestuurbare afsluiters sneller lekken op te kunnen sporen en zo tijd en geld te besparen.

Lek lokaliseersysteem
Oasen ontwikkelt sinds eind mei 2018 in delen van het gebied het lek lokaliseersysteem Burst Find om met meetapparatuur lekken te detecteren. Het systeem vergelijkt drukmetingen in de grond met resultaten van een computermodel. Het model berekent wat de druk zou zijn als er ergens een lek is. Het vergelijkt dus de berekende druk met de gemeten druk.

Doorontwikkeling
Burst Find is een doorontwikkeling van zes drinkwaterbedrijven (PWN, Brabant Water, Oasen, Waterbedrijf Groningen, Dunea en WML) met Royal HaskoningDHV binnen het platform Aquasuite. Het vloeit voort uit de module Burst Alert die sinds 2015 op de markt is. Deze module monitort continu het drinkwaterleidingnet, door gemeten waarden van verbruik en druk te vergelijken met verwachte waarden. Een groot verschil tussen gemeten en verwachte waarden wijst op afwijkend gedrag van het leidingnet, wat mogelijk veroorzaakt wordt door een leidingbreuk.

Algoritme
Door de toepassing van een algoritme is de module zowel in staat om grote afwijkingen heel snel te detecteren, als kleinere afwijkingen met enige vertraging. Daarnaast reageert de module niet op afwijkingen als die precies gelijktijdig in meerdere gebieden optreden. Hierdoor wordt voorkomen dat onterechte waarschuwingen gegeven worden bij bijzonder verbruik, zoals bij voetbalwedstrijden en dergelijke.

Machine learning
Oasen stelt dat het steeds meer grip en inzicht op het leidingenwerk krijgt door de verschillende systemen met elkaar te combineren. Bovendien onderzoekt het drinkwaterbedrijf de toevoeging van nieuwe technieken, zoals machine learning. Hierbij voorspelt een computermodel aan de hand van enorme hoeveelheden data de kans dat een leiding gaat lekken.

Lees hier het persbericht