Marco Oosterwijk (wethouder Krimpen aan den IJssel), Ria Boere (wethouder Krimpenerwaard), Agnes van Zoelen (hoogheemraad, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard), Walter van der Meer (directeur Oasen) openen de installatie (foto: Fotoburo Martin Droog).

Drinkwaterbedrijf Oasen heeft op 10 november een deelstroom RO-installatie in zuiveringsstation Schuwacht in Krimpen aan den IJssel officieel geopend. Het concentraat dat overblijft, zuivert Oasen niet zelf, maar gaat naar afvalwaterzuivering De Groote Zaag van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard. “Dit is maatschappelijk gezien de meest voordelige oplossing”, stelt Jos Dusseldorp, technologisch onderzoeker bij Oasen.

Voorheen maakte Oasen in zuiveringsstation Schuwacht gebruik van een volledig conventionele drinkwaterzuiveringsinstallatie. Hierbij wordt het opgepompte grondwater eerst belucht om onder andere CO2 en methaan te verwijderen. Daarna volgen meerdere zuiveringsstappen om drinkwater te bereiden: dubbele zandfiltratie, actief koolfiltratie en als laatste een UV desinfectie stap. Het zuiveringsstation in Schuwacht beschikte echter niet over een onthardingsstap. Deze stap is essentieel om de klanten van Oasen van zacht water te voorzien.

Zacht water
Daarom heeft Oasen nu een deelstroom RO-installatie geopend in Schuwacht Momenteel gaat de helft van het opgepompte grondwater door de RO-installatie en de andere helft erlangs. Vervolgens mengt Oasen de twee waterstromen om tot de gewenste hardheid van het drinkwater te komen. Daarna gaat het water nog eens door de conventionele drinkwaterzuiveringsinstallatie.

Remineraliseren
Oasen wil volgens Dusseldorp over een paar jaar overschakelen op een volledige RO-installatie. De keuze hiervoor is om voorbereid te zijn op de toekomst. De huidige zuivering produceert drinkwater van zeer hoge kwaliteit. Er komen echter ook diverse bedreigingen op Oasen af. Denk hierbij aan verzilting van bronnen als gevolg van klimaatverwijdering en de toename van bijvoorbeeld medicijnresten. Dusseldorp: “De membranen in deze RO-installatie houden alle stoffen tegen. Daarom moeten we straks door middel van remineralisatie nog een aantal stoffen toevoegen die wettelijk gezien verplicht in het drinkwater moeten zitten. Vervolgens kunnen we ook afscheid nemen van de conventionele drinkwaterzuiveringsinstallatie in Schuwacht.”

Concentraat
Tijdens de productie van het drinkwater met RO membranen blijft concentraat over dat verschillende stoffen bevat, waaronder ammonium. Door de ligging in het veengebied gaat het om hoge concentraties. Oasen heeft eerst zelf onderzoek uitgevoerd met verschillende technieken om het ammonium te verwijderen. Dat is echter onvoldoende gelukt. Daarom is het drinkwaterbedrijf in gesprek gegaan met het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard om het concentraat in de awzi De Groote Zaag te laten behandelen. “Op deze manier doet een ieder waar zij goed in is”, zegt Dusseldorp. Via een rioolpersleiding gaat het concentraat nu naar de afvalwaterzuivering van het Hoogheemraadschap. “Dit is maatschappelijk gezien de meest voordelige oplossing”, stelt Dusseldorp. Oasen gaat nu met kennisinstituten onderzoeken of het mogelijk is om het concentraat verder in te dikken.