Drinkwaterbedrijf Oasen is in voorbereiding om zuiveringsstation De Put te vernieuwen en te voorzien vaneen omgekeerde osmose membraanfiltratie. Bij dit proces blijft een deel van het opgepompte  grondwater over als concentraat. Deze reststroom zal via het riool worden afgevoerd naar de rwzi Alblasserdam van Waterschap Rivierenland .

Oasen en waterschap Rivierenland ondertekenden op 27 februari een overeenkomst voor de afvoer van die reststroom van het drinkwaterstation in Nieuw-Lekkerland. De ondertekening is een belangrijke volgende stap in de toekomst van de drinkwatervoorziening van Oasen.

Laagste kosten
In de overeenkomst tussen Oasen en Waterschap Rivierenland zijn afspraken vastgesteld om gezamenlijk deze reststroom te verwerken tegen de laagst maatschappelijke kosten. Het doel van de samenwerking tussen partijen in de waterketen is het verzorgen van de productie en levering van kwalitatief goed en onthard drinkwater.

Momenteel werkt Oasen al op een vergelijkbare manier samen met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard op zuiveringsstation Schuwacht.