Op 10 december werd in Meerkerk de elektrische boring van een nieuwe drinkwaterleiding van Oasen gestart, onder natuurgebied Zouweboezem door. De nieuwe drinkwaterleiding vervangt de bestaande en is nodig vanwege de verbreding van Rijksweg A27. Met de boring over een lengte van 2200 meter (diameter 70 centimeter) heeft Oasen naar eigen zeggen een Europese primeur.

Nooit eerder vond in Europa een elektrische boring plaats over zo’n lengte en met zo’n forse diameter. De nieuwe drinkwaterleiding zal vanaf komend jaar de ruim 300.000 inwoners van Alblasserwaard en Vijfheerenlanden voorzien van drinkwater. In totaal wordt er voorafgaand aan de verbreding van de snelweg tussen Houten en knooppunt Hooipolder bijna 6 kilometer aan drinkwaterleiding verlegd. Dat werk wordt uitgevoerd door Van Vulpen, in opdracht van drinkwaterbedrijf Oasen. De boring die donderdag 10 december startte, is de laatste en grootste boring van deze verleggingsoperatie van Oasen.

‘Goede samenwerking en synergie’
Rijkwaterstaat en Oasen zijn al in een vroeg stadium begonnen met de voorbereidingen van dit grote infrastructurele werk. Oasen-directeur Walter van der Meer: “De maatschappelijke belangen zijn groot en de keuzes die we nu maken, maken we als drinkwaterbedrijf voor de toekomst. Dat vraagt om goede samenwerking en synergie tussen onze opgave en, in dit geval, die van Rijkswaterstaat. Door die vroegtijdige en intensieve samenwerking en daarmee het gedetailleerde inzicht in elkaars belangen, hebben we onze krachten kunnen bundelen voor de realisatie van een duurzame en toekomstbestendige infrastructuur.”

Eind januari gereed
De verleggingswerkzaamheden zijn voor het drinkwaterbedrijf eind januari 2021 gereed. Gedurende de werkzaamheden blijft er continu drinkwater beschikbaar in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Oasen neemt de oude leiding pas uit bedrijf als de nieuwe in gebruik is genomen. Gemiddeld stroomt er 650.000 liter drinkwater per uur door de drinkwaterleiding bij normale omstandigheden. Op zomerse dagen kan dat oplopen tot 1.200.000 liter per uur en bij calamiteiten is zelfs 1.650.000 liter per uur denkbaar.