Oasen, gemeente Zwijndrecht en HVC stemmen ambities en taken op elkaar af

Marco van Soerland, Jacqeline van Dongen en Walter van der Meer ondertekenen samenwerkingsovereekomst

Woensdag 6 april ondertekende Oasen een overeenkomst met gemeente Zwijndrecht en afvalverwerkingsbedrijf HVC.

Deze samenwerking gaat er in de toekomst voor zorgen dat corporatiewoningen in de wijk Walburg stadverwarming krijgen via een nieuwe duurzame warmtebron. Daarnaast gaat Oasen een nieuw zuiveringsstation bouwen om alle Zwijndrechtenaren te blijven voorzien van betrouwbaar drinkwater.

Duurzame stap

Ruim 1.000 corporatiewoningen in de wijk Walburg krijgen in de toekomst stadsverwarming via de TEO-centrale, thermische energie uit oppervlaktewater. Hiermee kunnen de woningen en ander vastgoed op een duurzame manier aardgasvrij verwarmd worden. Een TEO-centrale wekt warm water op door middel van aquathermie; het verwarmen van gebouwen door het gebruik van warmte uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater. De samenwerking tussen gemeente Zwijndrecht, HVC en Oasen maakt deze duurzame stap mogelijk. Tegelijktijd zorgt Oasen ervoor dat de drinkwatervoorziening in de gemeente Zwijndrecht gewaarborgd is door hier een nieuw zuiveringsstation te bouwen.

Wethouder Van Dongen en HVC-directeur Van Soerland over de samenwerking
Wethouder Jacqueline van Dongen vertelt: “Het gebruik van aquathermie als duurzame bron voor het verwarmen van woningen en gebouwen is een belangrijke stap. De actualiteit van vandaag zorgt voor het besef dat de noodzaak groter is dan ooit. Partners waar je op kan bouwen en die hetzelfde doel voor ogen hebben, heb je hier zeker voor nodig. HVC en Oasen hebben deze innovatieve ontwikkeling al in een vroeg stadium opgepakt. Nu is het tijd om door te pakken en deze duurzame warmtebron samen te realiseren.” Ook HVC kijkt uit naar de verder samenwerking. “Het ontwikkelen van Aquathermie is een belangrijke pijler binnen onze meerjaren bronnenstrategie bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daarmee zijn we heel blij met dit project en deze samenwerking”, Marco van Soerland , directeur Warmte HVC.

Walter van der Meer, Directeur Oasen
“Door de verandering van het klimaat moeten we in Nederland anders omgaan met de uitdagingen die voor ons liggen. Samenwerken in de waterketen is essentieel om te komen tot duurzame oplossingen voor de maatschappij. De gemeente, HVC en Oasen hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijke ambities en taken op elkaar af te stemmen. Oasen loopt als drinkwaterbedrijf voorop met het ontwikkelen en implementeren van de nieuwste zuiveringstechnieken. Op die manier zorgen we ervoor dat onze klanten altijd en blind kunnen vertrouwen op het beste drinkwater uit de kraan.”

Locatie

Thermische energie uit het oppervlaktewater van de Oude Maas zorgt straks voor het verwarmen en koelen van gebouwen en woningen in de wijk Walburg. Daarom is een installatie nodig in de buurt van de rivier. HVC en de gemeente zijn vervolgens op zoek gegaan naar een locatie en uit onderzoek kwam het terrein van Oasen als geschikte locatie naar voren. Oasen heeft aangeboden om op haar terrein te kijken naar de mogelijkheden. Samen met HVC wordt dit nu verder onderzocht. Ook wordt gekeken naar een goede ruimtelijke inpassing, voor zowel de TEO als voor de nieuwe drinkwaterzuivering. Hierbij worden de omwonenden nauw betrokken. Naast het beschikbaar stellen van een locatie wordt er ook onderzocht of er warmte kan worden onttrokken aan toekomstige afvalstromen van Oasen.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Woensdag 6 arpil ondertekenden de gemeente, HVC en Oasen de samenwerkingsovereenkomst. Weer een mooie stap in de energietransitie om Zwijndrecht aardgasvrij te maken en te blijven voorzien van onberispelijk drinkwater. De overeenkomst onderstreept de intenties om deze bronnen voor duurzame warmte voor Walburg en onberispelijk drinkwater voor heel Zwijndrecht te benutten.