Onlangs ondertekenden Logisticon-directeur Frank Cammaert (tweede van rechts) en directeur Walter van der Meer van Oasen (geheel rechts) een contract voor de bouw en levering van de membraaninstallaties voor twee nieuwe drinkwaterzuiveringen. Vanwege de coronamaatregelen moest er afstand worden bewaard, maar dat heeft de feestelijke sfeer duidelijk niet verpest (foto: Logisticon).

In Kamerik en Nieuw-Lekkerland bouwt Oasen twee nieuwe zuiveringsstations voor drinkwaterbereiding uit grondwater. De toegepaste zuiveringstechnologie wordt omgekeerde osmose en daarmee hoopt Oasen voorbereid te zijn op toekomstige uitdagingen, zoals het zouter wordende grondwater. Het drinkwaterbedrijf tekende onlangs een contract met Logisticon Water Treatment, dat de membraaninstallaties voor de twee stations gaat bouwen en leveren.

Als bron voor drinkwater gebruikt Oasen (oever)grondwater. Door een lage rivierafvoer en de steeds hogere zeespiegel in de toekomst, zal dat water steeds zouter worden en de traditionele zuiveringen kunnen dit water onvoldoende ontzilten. Met omgekeerde osmose moet dat wel lukken. Bovendien is die technologie volgens Oasen efficiënter, omdat er minder processtappen en hulpstoffen nodig zijn. En last but not least is omgekeerde osmose zeer geschikt voor het verwijderen van microverontreinigingen, zoals pesticiden en medicijnresten.

Voortbouwen op ervaringen uit Krimpen aan de Lek
De komende maanden werken Oasen en Logisticon samen aan het uitvoeringsontwerp en het bouwplan. Daarmee willen de twee bedrijven voortbouwen op de kennis en ervaring die is opgedaan bij de membraaninstallatie van het zuiveringsstation Schuwacht in Krimpen aan de Lek, eveneens door Logisticon gebouwd. Dit eerste station van Oasen waar op grotere schaal membraantechniek is toegepast, levert sinds die tijd zacht water aan klanten in Krimpen aan den IJssel, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk en Ouderkerk aan den IJssel.

Energiezuinig ontwerp
Volgens Logisticon is het totale elektriciteitsverbruik een van de belangrijke facetten bij de ontwikkeling van de omgekeerde-osmose-installatie. Het wil zich daarom richten op een ontwerp dat zo energiezuinig mogelijk is uitgevoerd. Daarbij wordt er vooral gekeken naar de pompen die onder hoge druk het water door de membranen heenpersen. Aangezien die pompen de meeste energie verbruiken, is daar de meeste efficiency te behalen.

Aanbestedingstraject gestart
Het aanbestedingstraject voor de bouw van de twee stations – één op productielocatie ‘De Put’ in Nieuw-Lekkerland en één op productielocatie ‘De Hooge Boom’ in Kamerik – is onlangs gestart. In Nieuw-Lekkerland zal worden begonnen met de sloop van het verouderde station. Vanuit De Put bedient Oasen zijn klanten in Alblasserdam, Papendrecht en Kinderdijk en die zullen dan tijdelijk water met een andere samenstelling uit de kraan krijgen. Het nieuwe station zou in 2023 moeten gaan draaien. In Kamerik wordt voor een andere aanpak gekozen: daar blijft het huidige station water leveren tot de nieuwbouw gereed is. Als alles loopt zoals gepland, levert het nieuwe station De Hooge Boom in Kamerik begin 2022 drinkwater aan gemeente Nieuwkoop. Later zal dan het oude station worden gesloopt.