NWO, Wetsus en topsector Water starten gezamenlijk watertechnologisch onderzoeksprogramma

Dit langdurig partnerschap zal het bestaande hoogstaande wetenschappelijk onderzoek naar watertechnologie verder versterken. Onderdeel van dit gezamenlijke programma zal een call-systeem zijn waarmee de beste projectvoorstellen voor watertechnologie worden geselecteerd.
Het beste van twee werelden
De Wetsus-NWO verbinding combineert het beste van twee werelden. NWO selecteert de hoogste kwaliteit van onderzoek op basis van strenge competitie en onafhankelijke beoordeling. Wetsus koppelt een excellent watertechnologie onderzoeksprogramma aan vraagsturing en langdurige financiering vanuit het bedrijfsleven. De call is open voor alle wetenschappers aan Nederlandse universiteiten. Om de multidisciplinaire samenwerking te versterken wordt het PhD onderzoek uitgevoerd bij Wetsus, op één locatie met hoogwaardige onderzoeks-infrastructuur. De call heeft een omvang van €0,5 miljoen per jaar voor 2017 t/m 2020. De intentie is om, bij een positieve evaluatie, dit bedrag te verhogen naar €2 miljoen per jaar vanaf 2021. Dit bedrag wordt verdubbeld door de private bijdrage vanuit de bij Wetsus aangesloten bedrijven. De eerste call wordt uitgeschreven in 2016. 
Deelsector Watertechnologie
Watertechnologie is een van de drie deelsectoren die vallen onder topsector Water. Watertechnologie heeft betrekking op thema’s als waterzuivering, sanitatie en water & energie. De wetenschappelijke uitdagingen liggen vooral op het gebied van nieuwe technologische ontwikkelingen, nieuwe materialen en biologische innovaties. Topsector Water heeft deze call opgenomen in haar recent vernieuwde kennis- & innovatieagenda. Ook is dit onderzoeksprogramma onderdeel van NWO-bijdrage aan topsector Water voor 2016-2017.

Ondertekening van de intentieverklaring (vlnr): Ed Nijpels (Wetsus), Hans de Groene (NWO), 
Jos Engelen (NWO), Cees Buisman (Wetsus), Jacob Fokkema (NWO-ALW), Hans Huis in’t Veld (topsector Water).
Over NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks ruim 650 miljoen in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek en onderzoek rond maatschappelijke uitdagingen. Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en relevante experts uit binnen- en buitenland selecteert en financiert NWO onderzoeksvoorstellen. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert kennisbenutting en beheert onderzoeksinstituten. NWO financiert meer dan 5.600 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen. 
Over Wetsus
Stichting Wetsus, European centre of excellence for sustainable water technology, is een faciliterend intermediair voor trendsettende kennisontwikkeling op het gebied van duurzame waterbehandelingstechnologie (www.wetsus.eu). Wetsus, gevestigd in Leeuwarden, creëert een unieke omgeving en strategische samenwerking om rendabele en duurzame waterbehandelingstechnologie van topniveau te ontwikkelen. Wetsus opereert daarbij als Technologisch Topinstituut Watertechnologie, waarin 100 bedrijven en 20 kennisinstellingen uit heel Europa op een inspirerende wijze multidisciplinair samenwerken. Samen met haar partners levert Wetsus zo een belangrijke bijdrage aan de oplossing van de wereldwaterproblematiek.
Over topsector Water
Wateruitdagingen oplossen om de wereld welvaart te verhogen, dat is waar Topsector Water aan werkt. Door sterke verstedelijking, groei van de wereldbevolking en klimaatveranderingen groeit de wereldwijde waterproblematiek. Nederland is sterk in het vinden van innovatieve en duurzame oplossingen voor vraagstukken in de sectoren Watertechnologie, Deltatechnologie en Maritieme Technologie. Nederlanders hebben een onlosmakelijke verbinding met water. De wereld weet dit en dat geeft ons voorsprong om onze sterke handelspositie uit te bouwen. Om een tot een goed ondernemingsklimaat te komen, hebben bedrijven, wetenschap en overheden (Gouden Driehoek) van de drie deelsectoren in de topsector elkaar nodig. Kennis en kunde leiden tot kassa. Of ook wel de 3 p’s: ‚proof of principle’ en ‚proof of practise’ leiden tot ‚proof of market’. De sectoren dragen hieraan bij vanuit hun deskundigheid. Het Topteam zorgt voor versnelling van het proces tussen de p’s. Naast het bevorderen van innovaties richt Topsector Water zich op Export & Promotie, voor o.a. handelsmissies en Human Capital, om nieuwe experts en talenten te binden en boeien. De wereld vraagt om meer duurzame delta’s, meer drinkwater, waterzuiveringen, en meer transport over water. Topsector Water werkt!