NWO, Wetsus en topsector Water starten gezamenlijk onderzoeksprogramma

Onderdeel van dit gezamenlijke programma zal een call-systeem zijn waarmee de beste projectvoorstellen voor watertechnologie worden geselecteerd.

Multidisciplinaire samenwerking
De Wetsus-NWO verbinding combineert het beste van twee werelden. NWO selecteert de hoogste kwaliteit van onderzoek op basis van strenge competitie en onafhankelijke beoordeling. Wetsus koppelt een excellent watertechnologie onderzoeksprogramma aan vraagsturing en langdurige financiering vanuit het bedrijfsleven. De call is open voor alle wetenschappers aan Nederlandse universiteiten. 
Om de multidisciplinaire samenwerking te versterken wordt het PhD onderzoek uitgevoerd bij Wetsus, op één locatie met hoogwaardige onderzoeksinfrastructuur. 

0,5 miljoen
De call heeft een omvang van €0,5 miljoen per jaar voor 2017 t/m 2020. De intentie is om, bij een positieve evaluatie, dit bedrag te verhogen naar €2 miljoen per jaar vanaf 2021. Dit bedrag wordt verdubbeld door de private bijdrage vanuit de bij Wetsus aangesloten bedrijven. De eerste call wordt uitgeschreven in 2016. 

Watertechnologie
Watertechnologie is een van de drie deelsectoren die vallen onder topsector Water. Watertechnologie heeft betrekking op thema’s als waterzuivering, sanitatie en water & energie. De wetenschappelijke uitdagingen liggen vooral op het gebied van nieuwe technologische ontwikkelingen, nieuwe materialen en biologische innovaties. Topsector Water heeft deze call opgenomen in haar recent vernieuwde kennis- & innovatieagenda.Ook is dit onderzoeksprogramma onderdeel van NWO-bijdrage aan topsector Water voor 2016-2017.

Ondertekening van de intentieverklaring (vlnr): Ed Nijpels (Wetsus), Hans de Groene (NWO), 
Jos Engelen (NWO), Cees Buisman (Wetsus), Jacob Fokkema (NWO-ALW), Hans Huis in’t Veld (topsector Water)