NWO-programma License to operate van start met virtuele zandbak en blauwalgbestrijding

Aan de Universiteit Twente gaat prof. dr. Suzanne Hulscher het onderzoek  SANDBOX? Smart and sustainable design for offshore operations in a sandy seabed, uitvoeren. Dit onderzoek richt zich op de zandige zeebodem van de Noordzee die onder toenemende druk staat van offshore activiteiten. Na een ingreep heeft het systeem van bodemtopografie, sediment dynamica en hydrodynamica tijd nodig om het evenwicht te herstellen, net als het (lokale) ecosysteem. Veranderingen beïnvloeden de sediment-water interactie en de potentie van de zeebodem om fijn sediment op te slaan. 

Virtuele zandbak
Dit voorstel maakt een onderscheid tussen fijn sediment, ecologie en geomorfologie. Er zijn drie wetenschappelijke vragen: welke fysische processen leiden tot de fijn sediment uitwisseling met de zeebodem? Hoe zijn bodemleven en zeebodem zandgolven gekoppeld? In hoeverre controleren biologische processen de concentraties fijn sediment? We ontwikkelen een virtuele zandbak die een ingreep in de zeebodem op duurzame wijze kan helpen ontwerpen. 

Blauwalg
Aan de Universiteit van Amsterdam gaat dr. Hans Matthijs zich buigen over de aanpak van blauwalgen in het onderzoek New peroxide applications for prolonged reduction of cyanobacterial dominance in freshwater lakes.  Cyanobacteriën (blauwalgen) zijn in Nederland ’s zomers negatief in het nieuws vanwege zwemverboden in recreatieplassen. Veilig zoet water is ook belangrijk als drinkwater, voor irrigatie, en viskweek. Klimaatverandering zal de prijs van schoon zoet water verder doen toenemen. De cyanobacteriedominantie ontstaat door teveel voedingstoffen (eutrofiëring). 

Waterstofperoxide
Bestaande methodes voor verwijdering van voedingsstoffen zijn tijdrovend of kostbaar. Een nieuwe methode gebruikt lage concentraties waterstofperoxide direct in meren. Cyanobacteriën blijken daarvoor erg gevoelig terwijl de rest van het ecosysteem onaangetast blijft en de waterstofperoxide snel afbreekt tot water en zuurstof. Dit project wil deze nieuwe watertechnologie gaan uitbreiden en verder valideren. 

License to operate
Met het programma License to operate wil NWO bijdragen aan het wetenschappelijke inzicht in de interactie tussen watersystemen en technologie. Onderzoek binnen License to operate moet de wetenschappelijke basis versterken onder maritieme en offshore operaties, de natte waterbouw en toepassingen van watertechnologie, om deze activiteiten verantwoord te kunnen uitvoeren. Die kennis moet toepasbaar zijn binnen de topsector Water.
Aard- en levenswetenschappelijk onderzoek en technologisch onderzoek vormen het uitgangspunt voor onderzoek in dit programma. 

Water en Klimaat
Dit basisprogramma is onderdeel van het NWO thema Water en Klimaat en is afgestemd met de topsector water en de daarvan deel uitmakende TKI´s Deltatechnologie, Maritiem en Watertechnologie. Onderzoeksprojecten moeten worden uitgevoerd in samenwerking met private en publieke partners. 
In totaal is er voor dit tot 2018 lopende programma 3,5 miljoen euro beschikbaar.