NWO investeert 4,3 miljoen euro in Topsector Water projecten

Een van de projecten richt zich op de ondergrondse opslag van perceeleigen drainagewater in natte tijden voor irrigatie in het droge groeiseizoen. Brak of zout grondwater en ziektekiemen in oppervlaktewater veroorzaken watertekorten voor landbouw in kustdelta’s. Klimaatverandering zorgt voor toenemende watertekorten. Een tekort aan irrigatiewater veroorzaakt economische schade.

Ondergrondse opslag

Het project Het project 'Agriculture & Managed Aquifer Recharge (AGRIMAR): Drainage Water Recycling for Irrigation and Surface Water Quality Protection' is een samenwerking van DLO, Acacia, Delphy en Broere. Deze partijen onderzoeken een ondergrondse opslag van perceel eigen drainagewater in natte tijden voor irrigatie in het droge groeiseizoen. Ziektekiemen worden verwijderd tijdens ondergrondse passage en de oppervlaktewaterkwaliteit verbetert door ondergronds hergebruik van voedingstoffen en afbraak van bestrijdingsmiddelen. Deze technologie zorgt voor een meer zelfvoorzienende en duurzamere landbouw, met hogere gewasopbrengst en minder risico op plantenziekten.

Waterbeheer

Het project 'Smart Water Management in a complex environment: improving the monitoring and forecasting of surface evaporation' van KNMI/VU, WUR en partners RWS, HKV en Deltares, behelst de ontwikkeling van een een verbeterd monitoring- en voorspelsysteem voor verdamping en afgeleide grootheden als bodemvocht en waterstanden. Om verzekerd te zijn van voldoende zoet water en om problemen met droogte of overstromingen te voorkomen, is een efficiënt systeem van monitoring, voorspelling en besluitvorming nodig. Zelfs in een ontwikkeld land als Nederland is de kwaliteit van de bestaande systemen, en de manier waarop ze op elkaar aansluiten nog verre van optimaal. 

Kustwerken

Drie onderzoekers van de TU Delft ontwikkelen in het project 'Dynamics of Hydraulic Structures (DynaHicS)' met partners Deltares, Witteveen+Bos, PT-Structural en RWS methoden die de golfklappen, en de reactie van kunstwerken hierop, karakteriseren. Met de resultaten kunnen waterbouwkundige constructies beter ontworpen en versterkt worden. Kustwerken, zoals de Oosterscheldekering, zijn immers vaak gevoelig voor trillingen en vermoeiing. Het water kan op verschillende manieren dynamische krachten op de constructies uitoefenen: door stroming of door golven die met grote kracht tegen de constructies aan slaan. 

Lees hier het originele persbericht van NWO