NWO honoreert acht watergerelateerde Vidi-onderzoeken

NWO heeft aan 87 ervaren onderzoekers (gekozen uit 572 aanvragen) een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend. Acht Vidi-laureaten gaan onderzoek doen naar watergerelateerde onderwerpen. Hiermee kunnen zij een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf een onderzoeksgroep opzetten. Vidi maakt samen met Veni en Vici deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO.

Geavanceerde membranen, gemaakt in water
Dr. Ir. Wiebe de Vos, UT – Membraan Wetenschappen
Membranen worden gebruikt om water te zuiveren, maar worden zelf geproduceerd met gevaarlijke en milieuonvriendelijke oplosmiddelen. In dit onderzoek wordt een methode ontwikkeld waarmee membranen met geavanceerde eigenschappen volledig in water gemaakt worden.

Hoogvenen: waardevolle kennisbronnen onder druk
Dr. Roy van Beek
Hoogvenen bevatten zeldzaam gedetailleerde gegevens over het vroegere landschap en menselijke activiteiten. Deze kennis is nog nauwelijks benut, terwijl deze gebieden onder grote druk staan van landbouw, ontwatering en klimaatverandering. De onderzoekers verzamelen wetenschappelijke gegevens van hoge kwaliteit en gebruiken deze om een toekomstvisie te ontwikkelen voor duurzaam, verantwoord beheer.

Samen werken aan klimaatbestendige steden
Dr. Ir Jeroen van der Heijden, Australian National University – Bouwkunde en Bestuurskunde
Steden zijn een drijvende kracht voor klimaatmitigatie. Wereldwijd werken overheden, bedrijfsleven en burgers samen aan innovatieve beleidsarrangementen voor klimaatbestendige steden. Dit onderzoek gaat na in hoeverre welke vormen van bestuurlijke samenwerking het meest kansrijk zijn voor een snelle mitigatie van steden op grote schaal.

De Himalaya: een onbekende watertoren
Dr. Walter Immerzeel, UU – Geowetenschappen
De “Himalaya” betekent het “huis van de sneeuw” in Sanskriet en het smeltwater is van levensbelang voor miljoenen mensen in Azië. We weten echter weinig van de watercyclus in dit hooggebergte. In Hi-Cycle gaat een team van onderzoekers deze watercyclus ontrafelen met behulp van drones, meetapparatuur en simulatiemodellen.

Binnen in korrelslib – effecten van zwevend stof op stabiliteit en activiteit
Dr. Ir. Merle de Kreuk, TUD – Gezondheidstechniek
Afvalwaterzuivering met korrelslib is zeer efficiënt gebleken. Echter, zwevend stof in het afvalwater kan leiden tot uiteenvallen van de bacteriekorrels, vermindering van hun activiteit en zelfs tot procesfalen. In dit onderzoek zullen geavanceerde analyse- en modelleringstechnieken worden gecombineerd om mechanismen van beïnvloeding door zwevend stof te doorgronden.

De onbekende rol van canyons
Dr. Furu Mienis, NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee – Oceaansystemen
Het belang bepalen voor transport van koolstof via onderwater canyons tussen kust en diepzee en de rol van canyons als (tijdelijke) koolstofopslag. Koolstofopslag via lateraal transport is een nog onbekende factor in de wereldwijde mariene koolstofcyclus, die weer bepalend is voor ons klimaat.

Light. Catalyst. ACTION!
Dr. Wilson Smith, TUD – Chemical Engineering
De opslag van zonne-energie kan leiden tot de oplossing van wereldwijde energie- en milieuproblemen. Dit onderzoek wil materialen vinden met een lage kostprijs om zonlicht en water om te zetten in waterstof (en zuurstof), een schone brandstof voor de toekomst.

Hoe beperken we overstromingsrisico’s in delta’s en riviermondingen wereldwijd?
Dr. Philip Ward, VU – Instituut voor Milieuvraagstukken, ALW
Het gelijktijdig optreden van overstromingen vanuit zowel rivieren als de zee (bijvoorbeeld Thailand 2011), kan een verwoestende impact hebben voor bewoners van delta’s en riviermondingen. Dit onderzoek laat de invloed zien van deze gelijktijdig optredende gebeurtenissen op het overstromingsrisico wereldwijd en evalueert mogelijke strategieën voor het verminderen van dit risico.