Het gebouw van Wetsus op de watercampus in Leeuwarden (foto: Gouwenaar/Wikimedia Commons).

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft Wetsus, het Nederlandse samenwerkingsverband van bedrijven en universiteiten op het gebied van watertechnologie, laten evalueren door een onafhankelijke commissie. De conclusie van die evaluatie is positief, maar de commissie doet wel enkele aanbevelingen om het financieringsmodel te verbeteren. NWO zal voorlopig financieel blijven bijdragen aan Wetsus, in het kader van het Kennis- en Innovatiecontract (KIC).

Evaluatie richtte zich op drie hoofdzaken
De commissie, onder voorzitterschap van Huib de Vriend, emeritus-hoogleraar aan TU-Delft, was door NWO gevraagd om Wetsus te evalueren, zodat de organisatie een weloverwogen besluit kon nemen over voortzetting van de financiering. Deze evaluatie was gericht op drie zaken: de rol en toegevoegde waarde van Wetsus en zijn samenwerkingsmodel, de effectiviteit en efficiëntie van hun aanpak en werking, en de duurzame financiering van het instituut.

Een ‘central hub’ van laagdrempelige services en faciliteiten
Over het algemeen is de evaluatiecommissie positief over het publiek-private samenwerkingsmodel van Wetsus. Ze typeert Wetsus als een ‘central hub’ van laagdrempelige services en faciliteiten vooral voor het MKB. Wetsus heeft volgens de commissie een bewezen meerwaarde voor het watertechnologielandschap in Nederland.

Aanbevelingen op het gebied van financiering
Het huidige financiële model wordt door de evaluatiecommissie echter niet als duurzaam beschouwd. Wetsus zou daarom op zoek moeten naar een alternatieve benadering waardoor het financieel model minder afhankelijk wordt van overheidsfinanciën om zijn kernkosten te dekken. In haar evaluatierapport geeft de commissie een aantal suggesties in die richting.De commissie beveelt NWO aan om additionele investeringen in Wetsus goed te keuren, ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling, een verhoogd internationaal profiel en de werving van nieuwe partners om de diepte en de impact van de prioritaire onderzoeksthema’s verder te ontwikkelen. Dit zou dan niet langer moeten door een honderd procent bijdrage aan de kernfinanciering, maar door te kiezen voor een investering op basis van ‘open call’. Daarmee zou volgens de commissie meer hefboomwerking gegenereerd kunnen worden, zodat het instituut meer geld uit de private sector kan binnenhalen en minder afhankelijk wordt van overheidsfinanciering. De details zouden moeten worden uitgewerkt in onderling overleg tussen Wetsus en NWO.

Gesprekken zijn reeds gestart
Op basis van het evaluatierapport is NWO reeds gesprekken gestart met Wetsus en andere stakeholders, over mogelijke toekomstige bijdragen van NWO in het kader van het nieuwe KIC voor 2020-2023 en de ontwikkeling van een nationaal programma voor watertechnologie.

Het evaluatierapport (Engelstalig) kunt u hier downloaden (PDF, 582 KB).